Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

İdeoloji

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İdeoloji, siyasi, hukuki, dini, etik, estetik ve felsefi görüş ve fikirler sistemi.

Etimoloji

İdeoloji kelimesi, Fransızca idéologie kelimesinden türetmiştir [1] (idée bu bağlamda: fikir; düşünce [2] ve -ologie -oloji, yani bilim).

Marksist ideoloji

Marksizme göre ideoloji, Üstyapı'nın bir parçasıdır ve, son tahlilde ekonomik ilişkileri yansıtır. Antagonist sınıf mücadelesine karşılık düşer. İdeoloji, bilimsel ya da bilim-dışı olabileceği gibi, realitenin doğru ya da yanlış bir yansıması da olabilir. Gerici sınıfların çıkarları yanlış bir ideoloji taşırken; ilerici; devrimci sınıfların çıkarları, bilimsel bir ideolojinin şekillenmesine yardım eder.

Marksist öğreti, işçi sınıfının yaşamsal çıkarlarını ve insanlığın büyük çoğunluğunun barış, özgürlük ve ilerleme çabalarını dile getiren, gerçek ve bilimsel bir ideolojidir. İdeolojinin gelişmesi ekonomi tarafından belirlenir; fakat, ideolojinin göreli bir bağımsızlığı vardır. Bu bağımsızlık, ideolojinin muhtevasının dolaysız olarak ekonomi ile açıklanmasının imkansızlığında kendisinin gösterir. İdeolojinin göreli bağımsızlığı, dolaysız olarak ekonomiye indirgenemeyen ideolojinin bazı iç kanunlara göre gelişmesinde; ve ekonomik temele çok uzak düşen bazı ideolojik alanların varlığında görülür. İdeolojinin göreli bağımsızlığı, ideolojik evrimin ekonomik-dışı bazı faktörlerinin varlığıyla, ideolojinin gelişmesinin iç sürekliliğiyle, birey olarak ideologların ideolojide bireysel bir rol oynamasıyla, çeşitli ideoloji formları arasında karşılıklı etkinin varlığıyla da açıklanır. [3]

Kaynakça

  1. Türk Dil Kurumu - ideoloji
  2. FransızcaSözlük.gen.tr - idéologie
  3. M. Rosenthal - P. Yudin, Materyalist Felsefe Sözlüğü, s. 224, 'İdeoloji' Tanımı, Sosyal Yayınları