Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (``The World Federation of Democratic Youth - WFDY``) sol eğilimli uluslararası bir gençlik örgütüdür. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası hükümet dışı gençlik örgütü olarak tanınmıştır. Kendini "antiemperyalist, sol kanat" olarak tanımlayan WFDY 1945 yılında Londra`da kuruldu. İkinci Dünya Savaşı sonrasının tarihsel koşullarında geniş bir yaygınlığa ulaştı. Ancak Soğuk Savaş`ın başlamasıyla batılı örgütlerin önemli bir kısmı federasyondan ayrıldı. Federasyon genellikle Genç Komünist Enternasyonal`in bir uzantısı olarak düşünülüyordu.[kaynak belirtilmeli]

Sovyetler Birliği`nin ve Doğu Bloku`nun dağılmasından sonra krize giren örgüt, günümüzde bu krizi atlatmıştır ve düzenli aktiviteler düzenleyen bir uluslarası gençlik örgütü durumundadır. En önemli etkinliği Dünya Gençler ve Öğrenciler Festivali olan örgütün merkezi Budapeşte`dedir. [kaynak belirtilmeli]