Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Kollektivizasyon

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Zengin köylülerin (kulaklar) kollektif çiftliklerinden üretim malzemelerini çalmalarına karşı yapılan bir Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kollektivizasyon posteri
Kollektivizasyonu eleştiren din adamlarının bulunduğu bir kollektivizasyon posteri
Vladimir Krikhatsky'nin İlk Traktör tablosu SSCB'deki kollektivizasyona atıfta bulunmaktadır.

Kollektivizasyon, Sovyetler Birliği'nde 1929 - 1935 yılları arasında kollektif çiftliklerde ve devlet çiftliklerinde toprak ve emeği güçlendirmek için yapılan çalışmalardır. [1]

Kollektivizasyon, kapitalist dünyada 1929‘da başlayıp 1933‘e kadar süren ekonomik krizle aynı döneme rastlamaktadır. Bu dönemde kapitalist dünyada kriz ve gerileme yaşanırken geri bir ülke olan Sovyetler Birliği 10 yılda en başta savaş sanayisinde olmak üzere tarihte eşine rastlanmayan hızda sanayileşmiştir. [2]


Geçmişi

Stalin'in parti liderliğini yaptığı 1928-1929 yıllarında başlayan kollektivizasyon, zengin toprak sahiplerinden toprakların alınıp kollektifleştirilmesi fikrini içermektedir. [3] Diğer bir deyimle kollektivizasyon, zengin köylülere karşı bir sınıf tasfiyesidir. Zengin köylülerin topraklarına, makinelerine, hayvanlarına ve ürünlerine elkonularak kollektif çiftliklere verilir. Elkonan topraklar kollektif çifliklere dönüştürülür. [2]

Yoksul köylüler kolektif çiftliklerde birleşmeye başlayınca, zengin toprak sahibi olan kulakların temel gelir kaynağı da yok olmaya başlamıştır. Fakat kulaklar yenilgiyi kabul etmek istememişler, kıtlık yaratarak sömürülerini devam ettirmek istemişlerdir. Kulak silahlı çeteleri kolektif çiftliklere saldırmış, yoksul köylüleri ve parti üyelerini öldürmüş, tarlaları ateşe vermiş ve hayvanları öldürmüştür. [4]

Katılım

1939 yılının sonunda kolhoz üyelerinin sayısı 29 milyondur. Bu oran çalışan nüfusun %46,1'ine denk gelmektedir. Ayrıca bunlara, sovhozlarda (devlete ait tarım işletmeleri) ve benzer tarımsal işletmelerde çalışan 1.760.000 kişi ile Makine Traktör İstasyonları'nda (MTS) görevli 530.000 çalı­şanı da eklememiz gerekmektedir. [5]

Kollektivizasyon hakkında yalan haberler

Kollektivizasyon konusunda Sovyetler Birliği'ni karalamak amacıyla çok sayıda yalan haber yazılmıştır. Bunlardan Hitler'in arkadaşı olan William Randolph Hearst'ün haberidir. Hearst’ün Sovyetler Birliği'ne karşı ilk basın kampanyalarından biri Ukrayna’da sözde açlıktan ölen milyonlarca insan hakkındaydı. Bu kampanya 18 Şubat 1935’te, Chicago American gazetesinin ‘Sovyetler Birliği'nde 6 milyon insan açlıktan öldü’ manşetiyle başladı. Nazi Almanyası’nın sağladığı malzemeyle, basın baronu ve Nazi sempatizanı William Hearst Bolşevikler tarafından yaratılan ve Ukrayna’da birkaç milyon kişinin ölümüne yol açan sözde soykırım hakkında hikâyeler üretmeye başladı. Gerçek ise oldukça farklıydı. Sovyetler Birliği’nde olan, 1930’lu yılların başında, topraksız köylülerin zengin toprak sahibi kulaklara karşı ayaklandığı, kollektifleştirme ve kolhozların kurulması için savaştıkları benzeri görülmemiş bir sınıf savaşıydı. [4]

Nazi Almanyası'nın dekollektivizasyon politikası

II. Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası bakanı Alfred Rosenberg SSCB'nin işgal altındaki doğu topraklarında sovyet kollektivizasyon çiftliklerinin sonunu ilan eden posterler bastırdı. Ayrıca Şubat 1942'de tüm sovyet kanunlarının iptal edildiğine dair bir Tarım Kanunu yayınladı. Bu kanuna göre kollektivizasyon çiftlikleri, Naziler ile işbirliği yapmaya istekli olanlar için ailelere verilecek ya da Nazi Almanyası onların için inşa edecekti. Ancak Hermann Göring bu yapılan "dekollektivizasyon" politikasının savaş zamanındaki yiyecek üretimine engel olacağı sebebiyle bu kolektif çiftliklerin muhafaza edilmesini talep etti. Hitler'in kendisi de bu çiftliklerin ailelere verilmesini "aptalca" bulduğunu belirtmiştir. [6] [7]

Bu gelişmelerden sonra Nazi Almanyası işgali altındaki topraklardaki kolektif çiftlikler ((kolhozlar), "topluluk çiftlikleri" adı altında yeniden adlandırıldı. (Rusça: obshchinnye khoziaystva, geleneksel rus komününün gerilemesi) 1943'te kendi denetimlerinde bulunan kolhozların % 30'unu "tarım kooperatifleri"ne çevirmiş, fakat henüz özel çiftliklere dönüştürmemiştir. [8] [9]

Yeni kanun ve arazi kullanımı: Adolf Hitler'den Rus halkına hediye. Şubat 1942

Soldaki resimde ünlü sovyet gazetesi Pravda'nın Nazi işgalindeki topraklarında Şubat 1942'de sahte üretimi görülmektedir. Gazetede şöyle yazmaktadır:

"Yeni kanun ve arazi kullanımı: Adolf Hitler'den Rus halkına hediye - Uzun süredir acı çeken mazlum rus köylülerine arazi reformu. Arazi reformunun bir parçası: Kolhozlar yürürlükten kaldırılmış ve bireysel çiftlikleri kurmak için bir geçiş aşaması olan topluluk çiftlikleri kurulmuştur."

Nazi sembolü kartalın altında metin devam eder;

"Köylüler. Alman hükümeti sizi bolşevizm'den özgürleştirmeye ve arazilerini köylülerin kişisel kullanım için kendilerine geri vermeye karar verdi!"

"Emekçi köylüye kendi arazisi!"

Biri erkek ve diğeri kadın olan iki resim kullanılarak yazı devam eder:

"Özgür insanlar ve özgür arazi!"

Bununla birlikte standart Pravda sloganı olan "Bütün ülkelerin işçileri, birleşin" sloganı modifiye edilerek yeni sahte formunda "Tüm ülkelerin işçileri, bolşevizme karşı savaşmak için birleşin" olarak yazılmıştır.

Kaynakça

  1. http://www.fatih.edu.tr/~enderboyar/collectivefarms.htm
  2. Seyfi Cengiz - Sosyalizmin Kısa Tarihi
  3. Sovyet Yüzyılı, Moshe Levin, İletişim Yayınları / Tarih Dizisi
  4. Mario Sousa - Sovyetler Birliği Hakkında Yalanlar ve Gerçekler
  5. Sotsialistiçeskoe Zemledelie ("Sosyalist Tarım"), 10 Ağustos 1940. 90
  6. Leonid Grenkevich, The Soviet Partisan Movement, 1941-1945: A Critical Historiographical Analysis, Routledge, New York (1999), pp. 169-171.
  7. Nazi Conspiracy and Aggression. Volume III. USGPO, Washington, 1946/pp.242-251 Memorandum by Brautigam* Concerning Conditions in Occupied Areas of the USSR 25 October 1942
  8. Joseph L. Wieczynski, ed., The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History, Academic International Press, Gulf Breeze, FL, 1978, vol. 7, pp. 161-162.
  9. Alexander Dallin, German Rule in Russia, 1941 - 1945: A Study of Occupation Politics (London, Macmillan, 1957), pp.346-51; Karl Brandt, Otto Schiller and Frantz Anlgrimm, Management of Agriculture and Food in the German-Occupied and Other Areas of Fortress Europe (Stanford, California, Stanford University Press, 1953), pp.92ff. Ibid., pp.96-9, gives an interesting case study of the dissolution process.