Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Sovyet

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Sovyet, Rusça'da hem tavsiye; hem de meclis, kurul, komite, şura anlamlarını kapsar. [1] 'Savetskiy Sayuz' şeklinde okunan tamlama ise Sovyetler Birliği demektir ve tüm bu yerel şuraların birliği anlamına gelmektedir (yani meclisler birliği ya da birleşmiş meclisler). [2]

Çarlık Rusyası'nda 1905 Devrimi sırasında kurulan, Ekim Devrimi'nden sonra Sovyetler Birliği'nin siyasal temelini oluşturan konseylerden her birinin adıdır. Bu kelime SSCB'nin politik temelini anlamak için temel teşkil etmektedir. Burjuva devletlerde olan katı merkezi yönetimin lağvedilip bütün yönetim bu sovyetlere verilmiştir. Lenin'in ünlü "Bütün iktidar sovyetlere!" sloganı buradan gelmektedir. [3] Ayrıca Lenin sovyet iktidarı için "Sovyet iktidarı en demokratik burjuva cumhuriyetinden milyon kez daha demokratiktir" yorumunda bulunmuştur. [4]

Bununla birlikte SSCB yurttaşlarını tanımlamak için de kullanılmaktadır. Örneğin "Sovyet yazar" tanımı SSCB'de yaşayan yazar anlamına gelmektedir. [5]

Tarih

İlk sovyetin kurulduğu İvanovo – Voznozensk

Rusya'da kurulan ilk sovyet, 1905 yılının ortalarında, Rus devrimi sürerken İvanovo – Voznozensk bölgesinde 70.000 grevci işçi tarafından seçilen temsilciler tarafından oluşturuldu. [kaynak belirtilmeli] 1905'in son aylarında, Çarlığın baskılarına karşın, Çarlıkla mücadele etmek için, büyük kentlerde işçi sovyetleri oluşturuldu ve bunlar yönetimi büyük ölçüde ele geçirdi. Dünyada ilk kez Rusya'da kurulan sovyetlerin, devrimci gücün çekirdeği olduğu görüşünü savunan bolşeviklere karşı; sovyetlerin yerel yönetim organları olması gerekliliğini öne süren menşevikler vardı.

Rus Çarlığı karşısında 1905 yılının sonunda darbe yiyen sovyet örgütlenmeleri, 1917 Ekim Devrimi'yle birlikte tekrar güç kazandı. İşçi, köylü, asker sovyetleri kuruldu. 25 Ekim (7 Kasım) 1917'de geçici burjuva hükümetinin elinden iktidarın alınmasından sonra, bütün Rusya'da devlet erki, işçi, asker ve köylü temsilcileri sovyetlerine geçti.

Kaynakça

Ayrıca bakınız