Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Özel mülkiyet

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Özel mülkiyet, devlete ait olmayan, tüzel ya da gerçek kişilere ait mülk sahipliği için kullanılan terimdir.[1]

Tarihi

18. yüzyıl öncesinde, genellikle arazi mülkiyeti ile ilgili olarak "mülk" kelimesini kullanılırdı. Avrupa'da, "mülk" in 17. yüzyıla kadar yasal bir tanımlaması yoktu.[2][3] Ticari mülk olarak özel mülkiyet 17. yüzyılın büyük Avrupa ticaret şirketleri tarafından icat edilmiştir.[4]

John Locke, mutlak monarşi destekçilerine karşı özel mülkiyeti savunarak, Tanrı'nın mülkiyeti "doğal bir hak" olarak monarşiye veremediğini kavramlaştırdı. Locke, merkantilizmin yükselmesinden etkilenerek, özel mülkiyetin devletin önceliğinden ve dolayısıyla hükümetten bağımsız olduğunu savundu. Locke, "açık mülk" anlamına gelen "ortak mülk" arasında ayrım yapıyordu; Ve tüketici malları ve üretici-mal malları, bunların ikincisi arazi. Toprakta mülkiyet konusundaki başlıca argümanı, ortak (açık erişim) arazi üzerinde arazi yönetimi ve ekimi geliştirildi. Locke emeğe dayanan normatif bir mülkiyet hakkı teorisi geliştirdi ve bu emlak, doğada gelişen emeğin doğal bir sonucu; Ve böylece emek harcamaları sayesinde emekçi kendi ürününü üretme hakkına kavuşur.[5]

18. yüzyıl Sanayi Devrimi döneminde, ahlak felsefecisi ve iktisatçı Adam Smith (1723-1790), Locke'un aksine, kazanılmış bir hak ve doğal haklar olarak "mülkiyet hakkı" arasında bir ayırım yaptı. Smith'in, doğal hakları "özgürlük ve yaşam" ı sınırladı. Smith aynı zamanda çalışan ile işveren arasındaki ilişkiye dikkat çekti ve "mülkiyet durumunun daima hükümet biçimine göre değişmesi gerektiğini" kabul ederek mülkiyetin ve sivil hükümetin birbirine bağımlı olduğunu tespit etti. Smith, ana görevinin mülkiyet mülkiyetini korumak olduğundan, sivil hükümetin mülkiyetten yoksun olamayacağını ileri sürdü.[5]

19. yüzyılda ekonomist ve filozof Karl Marx (1818-1883), mülkiyet oluşumlarının gelişimi ve tarihinin belirli bir dönemin teknik üretken güçleriyle olan ilişkileri üzerinde etkili bir analiz sağlamıştır. Marx'ın özel mülkiyet kavramı sonraki yıllarda daha birçok ekonomik kuram ve sosyalist politik hareket için etkili olduğunu kanıtladı ve özel mülkiyet ile kapitalizmin yaygın bir şekilde birleşmesine yol açtı.

Kaynakça

  1. McConnell, Campbell; Brue, Stanley; Flynn, Sean (2009). Economics. Boston: Twayne Publishers. ss. G-22. ISBN 978-0-07-337569-4. 
  2. The Meaning and Definition of "Property" in Seventeenth-Century England, 1980"
  3. The Meaning and Definition of "Property" in Seventeenth-Century England, by G. E. Aylmer, 1980. Oxford University Press. Past and Present, No. 86 (Feb., 1980), pp. 87–97.
  4. Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (2011). International Encyclopedia of Political Science. SAGE Publications, Inc. ss. 2132. ISBN 978-1412959636. "Oliver Letwin, a British conservative theorist, observed that the private sector had to be invented. This occurred with the great European trading companies, such as the British and Dutch East India companies, founded in the 17th century. Notions of property before the Renaissance assumed that different actors had different relations to the same property." 
  5. 5,0 5,1 Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J.S. Mill, by West, Edwin G. 2001. Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law, ed. Terry Lee Anderson and Fred S. McChesney, Princeton University Press, 2003, Ch. 1 (pp. 20–42).