Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Ütopik Sosyalizm

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Nuvola apps important yellow.svg.png
Dikkat! Bu maddede ciddi "kaynak eksikliği" olduğu gözlenmektedir. Olguların gerçekliğinin tartışılabilmesi için söz konusu olaylara ait kaynak gösterilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için Nasıl yazı yazılır ve Bilimsel yazı kuralları sayfalarına göz atabilirsiniz.

Engels'in Ütopik Ssosyalizm'i tahlil ettiği eseri.

Ütopik sosyalizm, kuramlarda burjuvaziyi eleştiren, fakat proletaryaya dair bir temsiliyette bulunmayan sosyalizm akımı. [1]

Marx ve Engels, sosyalizmi ütopik tasarılar olmaktan çıkarıp, kurduğu tarih biliminin gösterdiği öncüllerle, sınıfsız bir topluma ulaşmanın "köprüsü" olarak açıklamıştır. Marx ve Engels'in bu yöntemi Bilimsel Sosyalizm anılmaktadır. Ütopik sosyalizm tanımı günümüzde bilim-dışı olarak nitelendirilmekte ve küçümsenmektedir. [1] [2]

Hakkında

Ütopik sosyalizm, Marks ve Engels'ten önce kapitalizmi eleştirmiş humanist entellektüeller için kullanılmış bir kavramdır. En önemli ütopik sosyalistler Saint-Simon, Charles Fourier ve Robert Owen'dır. Kapitalizme karşı alternatif yaşam alanları ortaya atmalarının yanında o dönem için oldukça önemli tespitlerde bulunmuşlardır. [kaynak belirtilmeli]

Ütopik sosyalistler

Saint-Simon

Saint-Simon toplumu "Çalışkanlar ve Aylaklar" diye iki sınıfa ayırmıştır. Sanayicileri, işçileri, sanatçıları ve eğitimli kesimleri çalışanlar sınıfına koyarken; aylaklar olarak daha çok feodalleri kastediyordu. Yine bunun yanında Fransız Devrimi'ni soylular ve burjuvazinin yanında, soylular, burjuvazi ve mülksüzler arasında bir savaş olarak değerlendiriyordu. [kaynak belirtilmeli]

Charles Fourier

Charles Fourier tarihi 4 kategoriye ayırıyordu. Bu görüş, Marx'ın "köleci", "feodal", "kapitalist" kategorisine benzemektedir. Bunun yanında "falanster" adını taşıyan alternatif yaşam alanları düşüncesine sahipti. Bu falansterler herkesin zevk ve heveslerine uygun hareket edip, istediği işi yapma, bırakma, yaptığı işten mutluluk duyma anlayışına dayanmaktaydı. Yine bunun dışında "Uygarlıkta yoksulluk aşırı bolluğun kendisinden doğar." diyerek o dönemde krizlere yol açan plansız ve aşırı meta üretimini eleştiriyordu. [kaynak belirtilmeli]

Robert Owen

Robert Owen ilk işçi reformcusu diyebileceğimiz bir kişidir. Lanark iplik fabrikasını satın aldığında tamamen ekonomik ve sosyal açıdan çökmüş bir işçi topluluğuyla karşılaşmıştır. Bunu vicdanına sindiremeyerek işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeye çalıştı. İşçiler için güzel ve bakımlı konutlar inşa ettirdi. Çocukların eğitimine önem verdi, ilk kreşleri kurdu, çalışma saatlerini düşürdü. Elde ettiği önemli bir başarıydı. Bunun sonucunda takdir edildi. Ancak özel mülkiyet ve dini eleştirince toplumsal saygınlığını yitirdi. [kaynak belirtilmeli]

Kaynakça