Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Ana Sayfa

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
VikiSosyalizm'e hoşgeldiniz,
VikiSosyalizm Türkçe'de 2.887 madde bulunmaktadır.

Haftanın Seçkin Maddesi

Stalin heykelinin yıkılması, 1956

Destalinizasyon, Sovyetler Birliği'nde Stalin'in ölümü ardından Kruşçev ile başlayan süreci ifade eden terim. Lenin'in ölümünden bu yana, taraftarları tarafından Marksizm-Leninizm olarak adlandırılan fakat karşıtları tarafından "Stalinizm" olarak ifade edilen bu ideolojik yaklaşımın kıyasıya eleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 20. Kongre'si, Stalin'in ölümünden 3 yıl sonra 14-25 Şubat 1956'da yapıldı ve buradan itibaren Stalin dönemine ait uygulamalar "kişinin putlaştırılması" olarak değerlendirildi ve destalinizasyon süreci başlatılmış oldu. Josef Stalin'in etki ve gücünün çözülmesi, buna bağlı hiyerarşik yapı ve ideolojik hakimiyetin geriletilmesi girişimi, destalinizasyon olarak ifade edilir. Devamını oku...

Haftanın Kitabı

Yılmaz Güney - Kayseri Konuşmaları, Güney Der­gi­si’nin bir mu­ha­bi­ri ile Yılmaz Güney ara­sın­da Kay­se­ri ce­za­evin­de ya­pı­lan soru cevap şeklindeki mü­la­katının dört bölümünün birleştirilmiş halidir. Güney Dergisi'nin 6, 7, 8 ve 9. sa­yı­la­rın­da (1978 Ha­zi­ran-Tem­muz-Ağus­tos-Ey­lül ay­la­rın­da) ya­yın­lan­dı.

Soru: TV’de rek­lam fi­lm­le­ri­ne çı­kan ün­lü oyun­cu­lar var, bu ko­nu­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Yılmaz Güney: Bu so­ru­nu par­ça­la­rı­na ayı­ra­lım, her par­ça­sı­nı ay­rı ay­rı in­ce­le­ye­lim ve ara­la­rın­da­ki bağ­la­rı ku­ra­lım. Bir, TV. İki, rek­lam film­le­ri. Üç, rek­lam film­le­rin­de ça­lı­şan ün­lü ve ün­süz oyun­cu­lar. Dört, ben ne dü­şü­nü­yo­rum?

Devamı...

Bunları biliyor musunuz?

Sosyalizm

Tarihte bugün

Olaylar
  • 1926 - Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.
  • 1929 - Ekmek fiyatı, bugün 16 kuruş 30 para oldu.
  • 1970 - Adana Cezaevi'nde 900 hükümlü ve tutuklu cezaevi yönetimine karşı isyan başlattı.
  • 1970 - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin adı Edebiyat ve İnsan Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi
  • 1970 - Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, askeri bir darbeyle devrildi.
Doğan Öz
  • 1978 - Savcı Doğan Öz katledildi. Daha sonra cinayet zanlısı olarak Milliyetçi Hareket Partisi üyesi ülkücü, faşist İbrahim Çiftçi yakalandı.
  • 2009 - Ergenekon davasında 21'i tutuklu 56 sanık hakkında hazırlanan 1909 sayfalık ikinci iddianame, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede emekli Orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon, davanın bir ve iki numaralı sanıkları olarak geçiyor. Eruygur ve Tolon'un, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Doğumlar

Geliştirilmesi Gereken Konular


"https://www.wikisosyalizm.org/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=35981" adresinden alındı.