Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Ateizm

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Ateizm'i sembolize eden bir resim

Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen düşünce akımı.[1] Bu düşünce akımını savunanlara "ateist" denmektedir.

Kelime anlamı

Ateizm kelimesinin kökleri Eski Yunanca'ya dayanır. "Atheos" (theos), Yunanca "tanrı" demek olup başındaki "a" ön takısı ile olumsuzluk belirtir. Yani Ateizm, "din" ile ilgili bir kavram değil, doğrudan Tanrı ile ilgili bir kavramdır. [2]

Türkçe karşılığı bazen "tanrıtanımazlık olarak tanımlansa da [3] bunun yanlış bir ifade olduğu düşünülmektedir. [kaynak belirtilmeli] Buna göre; Ateizm tanrının olmadığını savunan bir felsefi akımdır, "tanrıtanımaz" yada tanrıyı inkar eden"olarak nitelendirilemez. Bu ancak tanrının var olduğunu kabul eden ancak onu tanımayan ve inkar eden kişi için söylenebilir.

Türkiye'de Ateizm

Resmi olarak Nüfusun %2-%2.5 olarak söylense de anketler ve diğer çalışmalara göre yüzde %11 olduğu tahmin edilmektedir. [4]

Türkiye'de 2014'de Ateizm Derneği kurulmuştur [5] Bir diğer araştırmaya göre Türkiyede gençlerin %61'i Tanrı'ya inanmaktadır. [6]

Sosyalist liderlerin dinlere bakış açısı

  • "Devlet, dinler ile ilgilenmemelidir; dinsel kurumlar devlete bağlı olmamalıdır. Herkes istediği dini savunmakta ya da dinsiz; yani genelde her sosyalist gibi ateist olduğunu açıklamakta özgür olmalıdır." [7] (Vladimir Lenin)
  • "Din, halkın afyonunu oluşturuyor." [8] (Marx)

Marksizm ve Ateizm ilişkisi

Marx'ın henüz Genç Hegelciler çevresine yakınlık duyduğu ve özellikle Ludwig Feuerbach'ın doğrudan etkisi altında yazılan yazının ilgili bölümü şu şekildedir; [9]

"Din-dışı eleştirinin temelini şu oluşturuyor: insanı insan yapan din değil, dini yapan insandır. Yani din, henüz kendine erişmemiş ya da çoktan yitirmiş bulunulan insanın sahip olduğu kendinin bilinci ve kendinin duygusunu oluşturuyor. Ama insan, dünyanın dışında herhangi bir yere çekilmiş soyut bir öz değil. İnsan, insanın dünyası, devlet, toplum anlamına geliyor. Bu devlet, bu toplum, dünyanın tersine çevrilmiş bilinci olan dini üretiyor, çünkü kendileri alt-üst olmuş bir dünya oluşturuyor. Din bu dünyanın genel teorisini, onun ansiklopedik özetleme kitabını, onun halksal biçimdeki mantığını, onun tinselci point d'honneur'ünü (onur sorununu), kendinden geçmesini, ahlaksal onaylanmasını, görkemli tamamlayıcısını, teselli ve aklanmasının evrensel temelini oluşturuyor. Din insanal özün doğaüstü gerçekleşmesini oluşturuyor, çünkü insanal öz gerçek gerçekliğe sahip bulunmuyor. Öyleyse dine karşı savaşım vermek, dolaylı olarak dinin tinsel aromasını oluşturduğu dünyaya karşı savaşım vermek anlamına geliyor. Dinsel üzüntü, bir ölçüde gerçek üzüntünün dışavurumu ve bir başka ölçüde de gerçek üzüntüye karşı protesto oluyor. Din ezilen insanın içli ezgisini, kalpsiz bir dünyanın sıcaklığını, tinin dıştalandığı toplumsal koşulların tinini oluşturuyor. Din, halkın afyonunu oluşturuyor. Halkın aldatıcı mutluluğunu olarak dini ortadan kaldırmak, halkın gerçek mutluluğunu istemek anlamına geliyor. Halkın kendi durumu üzerindeki yanılsamalardan vazgeçmesini isteme, halkın yanılsamalara gereksinim duyan bir durumdan vazgeçmesini istemek anlamına geliyor. Öyleyse dinin eleştirisi, dinin aylasını oluşturduğu bu gözyaşları vadisinin tohum halindeki eleştirisi anlamına geliyor.

Ayrıca bakınız

Kaynakça