Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Bürokratizm

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Bürokrasi'yi anlatan bir karikatür

Bürokratizm ya da bürokrasi, burjuva devlet aygıtı ile halk arasındaki derin uçurumdan kaynaklı toplumsal olay. [kaynak belirtilmeli]

Hakkında

Lenin'e göre bürokratizm, "Sosyalizmi kuran toplumun en büyük iç düşmanıdır."[1]

Halktan kopuk, emekçilerin denetiminden uzak ve egemen sınıfların çıkarlarına hizmet için var olan yüksek memurların yönetimine bürokratizm denmektedir.[2] Halkın yarattığı, emekçi sınıfların denetiminde olan ve halka hizmet eden işçi sınıfı devleti ile bürokratizm taban tabana zıttır. Ancak aralarında bir zıtlığın olması, bürokratizmin işçi sınıfı iktidarı kurulduğunda hemen ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Bürokratizmin şekilcilik, aldırmazlık, yavaşlık, kitlelerden kopukluk gibi özellikleri, proletarya diktatörlüğü'nde de varlığını sürdürür. [kaynak belirtilmeli] Kapitalist sistemin bu kalıntıları, kendisine, halkın küçük-burjuva kesimlerinin ruhsal özellikleri içinde zemin bulabilir. Bu nedenle sosyalizme geçiş döneminde, emekçi kitlelerin devlet aygıtı üzerindeki kontrolleri artarak devam etmelidir.

Bürokratizmin sosyalist toplumun inşası sürecinde aşılmasının yolu, "Giderek daha geniş kitlelerin yönetime katılmasının sağlanması"dır.[3] Bu da proletarya diktatörlüğünün sağlayacağı koşullarda gerçekleşir.

Kaynakça

  1. Marksizm Leninizmin İlkeleri, Yar Yayınları, c.4, s.47
  2. a.g.e., s.46
  3. a.g.e., s.47