Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Marx'ın mezarı. "Bütün ülkelerin işçileri, birleşin" yazmaktadır.
Sovyet halklarına ait 15 farklı dilde yazılan "Bütün ülkelerin işçileri, birleşin" sloganının bulunduğu SSCB Arması.
Sovyetler Birliği'nde bir afiş: Bütün ülkelerin işçileri, birleşin! Yaşasın emekçinin uluslararası ordusu. Sadece halktan gelen komutanlar Kızıl Ordu'yu zafere götürür. (Rusça)

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin (İngilizce: Workers of the world, unite), Marx'ın ünlü Komünist Parti Manifestosu adlı eserinde geçen, enternasyonalist anlam taşıyan ve dünya sosyalist hareketine yön veren ünlü slogan. Aynı söz Marx'ın mezar taşında yazılıdır.

Tarihi

Slogan, Sovyetler Birliği tarafından devletin resmî amblemi ve sloganı olarak kullanılırdı. 1919 yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti banknotlarında Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Rusça olarak yazılmıştır. Bununla birlikte Sovyetler Birliği'nde 1921-1934 arasında madeni paralarda da bu yazı bulunmaktadır. Sovyet gazetelerinin bir çoğu bu başlığı kullanmıştır.

Bu slogan, Lenin tarafından yeni kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) enternasyonalizm ilkesine sonuna kadar bağlı olduğunu belirtmesi amacıyla fazlasıyla önemsenmiştir. Ekim Devrimi ardından kapitalist dünyada beklenen devrimlerin meydana gelmemesi ve özellikle Avrupa'daki devrimci faaliyetlerin sert müdahalelerle bastırılması sebebiyle, kendi sosyalizmini inşa etmeye çalışan SSCB, buna rağmen enternasyonal anlamda sınırsız ve sınıfsız komünist toplum amacını yitirmemiş ve bu sloganı her zaman kullanmıştır.

Mao Zedong'un düşüncelerine göre bu tanım geliştirilmiş ve "Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!" şeklini almıştır. Taraftarlarına göre 1920 yılında yapılan Komintern'in 2. Kongresinde gündeme getirilen anti-emperyalizm ve anti-sömürgecilik karşıtlığını vurgulamak için bu tanım daha önemlidir.

Günümüzde

Günümüzde "Bütün ülkelerin işçileri, birleşin" sloganı hala bir çok sosyalist ve komünist parti tarafından kullanılmakta, çeşitli kitle örgütlerinin gerçekleştirdiği bir çok gösteri, miting ve ayaklanmada kullanılmakta ve pankartlarda yer almaktadır. [1]

Kaynakça