Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Dersim

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
900px-Nuvola apps important yellow.svg.png
Dikkat! Bu maddede ciddi "kaynak eksikliği" olduğu gözlenmektedir. Olguların gerçekliğinin tartışılabilmesi için söz konusu olaylara ait kaynak gösterilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için Nasıl yazı yazılır ve Bilimsel yazı kuralları sayfalarına göz atabilirsiniz.


Tarih

Bugünkü Tunceli. Eski isimleri ise Mamiki veya Mameki (Kırmançça: Mamekiye), Kalan (Kırmançça: Qalan) idi. Dersim adı 25 Aralık 1935 tarihinde çıkarılan 2884 sayılı Tunceli Vilayeti'nin İdaresi Hakkında Kanun ile değiştirildi ve Mamiki köyünde yeni il merkezi oluşturuldu. Kalan kasabasının merkezi de Mamiki köyü idi. Mamiki ile eski bir köy olan Siğenk Tunceli'nin birer mahallesi hâline dönüştürüldü.

Dersim'in en eski ahalisinin Urartular olduğu kabul edilmektedir. Bölge, tarih boyunca Urartu, Ahameniş, Roma, Bizans, Selçuklu, Eretna Beyliği ve Osmanlı yönetiminde kalmış, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türkiye topraklarına dahil edilmiştir.

1879 yılında Erzurum Vilayetinden ayrılarak ayrı bir vilayet olan Dersim, 1886 yılında Mutasarrıflığa indirilmiş, 1892 yılında tekrar sancak yapılarak Mamuret-ul-Aziz Vilayetine bağlanmıştır.

1. Dünya Savaşı

Dersim I. Dünya Savaşı'nda önemli rol oynadı. Dersim aşiretleri 5 bin kişilik bir kuvvetle Dersimin bir bölgesi olan Erzincan'ın, Ruslardan kurtarılması için Seyit Rıza öncülüğünde savaştı ve Erzincan kurtarıldı.

Etimoloji

Kimi kaynaklara göre, bölgeye Dersim adı, zengin maden yatakları nedeniyle verilmiştir. Genel kanı, Dersim sözcüğünün Farsça kökenli olduğu, "gümüş" (sim) ve "kapı" (der) sözcüklerinden oluşmuş olduğu yönündedir. Kimi kaynaklara göre ise, Dersim sözcüğü bölgede yaşamış Der Simon adlı bir Ermeni dini önderin adıyla ilişkilidir.

Demografi

Dersim'in nüfus vaziyeti ile ilgili bilgiler veren Vitali Genet, Dersimlileri Kızılbaş, Müslüman, Kürt, (Protestan ve Gregoryen) Ermeni şeklinde ayırarak nüfus verilerini ortaya koymuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru Dersim'e seyahat eden Antranik Yeritsyan Dersimliler hakkında birtakım bilgiler sunmaktadır. Antranik Dersimlilerin dini ritüellerini Yahudilerinkine benzetmektedir ve Dersimlilerin seyit ve dedelerinin Musa'nın soyundan geldiklerini söylediklerini ve Musa ile ilgili konularda çok hassas davrandıklarını yazmıştır. Antranik tanıştığı Dersimlilerin kendilerinin aslında Ermeni kökenli olduklarını ifade ettiklerini de yazar. 1830-1905 yılları arasında yaşamış Fransız coğrafyacı yazar Élisée Reclus ise, Kızılbaş nüfusunun küçük bir kısmının Türk olduğunu ifade eder. Reclus (Dersimli) Kızılbaşların Müslümanlar tarafından Hıristiyan tarikatı olarak görüldüğünü belirtir. 1930'ların başında Dersimlilerle ilgili yayımlanan bir raporda Dersimlilerin Türk oldukları kanıtlanmaya çalışılmıştır. Dersimlilerin Türklüğüne dair argümanlardan biri, Dersimli Zaza kadınlar üzerinedir. Rapora göre, Zaza kadını da tıpkı Türkmen ve Yörük kadınları gibi cinsi temasa çok düşkündür ve "parlak, bol yıldızlı göklü yaylalarda ay ışığına karşı neşeli ve şen kahkalar salan ve boyu içinde kendine eş arayan" şeklinde tarif edilen Türkmen kadınlarına benzetilmiştir. Bir diğer benzerlik ise, Zaza kadının Türkmen kadınları gibi ev işlerine olan düşkünlüğü olarak gösterilir. Gene aynı raporda, Kürtlerle temaslarından dolayı Zazaların dillerinin İranileştiği iddia edilmektedir.

Kimi araştırmacılara göre, Dersimlilerin ataları dağlık bir bölge olan Deylem'deki (Gilan) bir halktır. Deylemliler olarak bilinen bu halk, Vladimir Minorski'ye göre "İranileşmiş" bir halktır.

II. Abdülhamid döneminde, Dersim'e Nakşibendi şeyhlerinin gönderilmesi, bir tekke kurdurulmalısının sağlanması ve inançsal bakımdan doğru yolda olmadığına inanılan Dersim halkının irşada davet edilmesi niyetiyle 3 Haziran 1896 tarihli bir layiha hazırlanır. Anadolu umum müfettişi Müşir Şakir Paşa ile 4. ordu komutanı Mehmet Zeki Paşa tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan rapor Babıali'ye arz edilmiştir. "Dersim Islahatı Hakkında Layiha" başlığını taşıyan bu rapor, dört bölümden oluşmakta idi.

Coğrafya

Sınırları

Coğrafya bakımından doğudan kısmen Peri Suyu, kuzeyden Munzur Sıradağları, batıdan Fırat Nehri, güneyden Murat Nehri ile çevirilir. Yönetim birimleri bakımından Dersim'in sınırları, kuzeyde Erzincan ilinin merkez ve Kemah ilçeleri ile kuzeydoğuda Erzurum ilinin Tercan ilçesi, kısmen Elâzığ ilinin Palu ilçesi, Bingöl ilinin Kiğı ilçesi, batıda Erzincan ilinin Kemaliye ilçesi, Malatya ilinin Arapgir ilçesi, güneyde kısmen Elâzığ ilinin Palu ve merkez ve Keban ilçeleri ile birleşir. Yüz ölçümü yaklaşık 10.000 kilometrekaredir (Tunceli ilinin yüz ölçümü ise 7.774 kilometrekaredir). Dersim'in eski sınırlarının doğuda Varto'dan kuzeyde İmranlı ve Zara'ya, batıda ise Malatya'ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsadığına dair iddialar da mevcuttur.

Batı Dersim ve Doğu Dersim

Tarihçiler Dersim'i

 • Doğu Dersim; Mazgirt, Kiğı, Çarsancak (Peri), Nazımiye ve Pülümür ile
 • Batı Dersim; Hozat, Çemişgezek, Ovacık ve Kemah

olmak üzere ikiye bölerek anlatmaktadırlar.

Dağlar
 • Munzur Dağları
 • Akbaba Tepesi (3462 m)
 • Kaf Tepesi (3369 m)
 • Katır Tepesi (3129 m)
 • Bağır Paşa Dağı (3282 m)
 • Sürünbaba Tepesi (2192 m, Karaoğlan)
 • Çal Dağı (2342 m, Kabataş)
 • Mercan Dağları (Erzincan)
 • Karasakal Dağları (Dersim - Pülümür arası)
 • Karaoğlan Dağı (Dersim)
 • Avcı Dağları (Pülümür)
 • Yılan Dağı (2950 m, Yukarı Umutlu)
 • Sarıçiçek Tepesi (1871 m, Pertek)
 • Kırklar Dağı (1897 m, Mazgirt)
 • Topatan Tepesi (2192 m, Hozat)
 • Karagöl Dağları
 • Palandöken Dağları
 • Karaboğa Dağları
 • Gökdere Dağları
 • Kurt Tepesi (1978 m, Gökdere)
 • Akçakara Dağları
 • Koz Tepesi (2264 m)
 • İnceburun Dağları
 • Tecer Dağları
 • Otlukbeli Dağları
 • Köse Dağları
 • Esence Dağları
 • Esence Tepesi (3549 m)
 • Şeytan Dağları
 • Kaplıkaya Tepesi (Elâzığ)
 • Mastar Dağı (Elâzığ)
 • Küp Dağı (2088 m)
 • Şerafeddin Dağları
 • Şerafeddin Tepesi (2544 m)
 • Dallı Tepesi (3034 m)
 • Şahin Tepesi (2675 m)
 • Şehit Tepesi (1532 m)
 • Askerçayırı Tepesi (1592 m)
 • Bingöl Dağları
 • Dağkale Tepesi (3193 m)
 • Şakşak Tepesi (3057 m)
 • Karakaya Dağı (3115 m)
 • Buzgölü Tepesi (3162 m)
 • Köhmen Dağı (3045 m)
 • Sivri TEpesi (1931 m)
 • Kurtlu Tepesi (2711 m)
 • Güneşönü Tepesi (2078 m)
 • Çengelli Dağı (2596 m)
 • Güneydoğu Toroslar
 • Dördük Dağları (Malatya ili)
 • Şakşak Dağları (Malatya ili)
 • Ulubaba Dağı (Malatya ili)
 • Ziyaret Tepesi (2000 m)
Nehirler ve çaylar
 • Munzur Çayı
 • Tahar
 • Mozat Deresi
 • Pülümür Çayı
 • Peri Suyu
 • Murat Nehri
 • Çaltı Çayı
 • Karabel Çayı
 • Tatlı Çayı
 • Nih Çayı
 • Kozluk Çayı
 • Kekikpınar Çayı
 • Göynük Çayı
 • Tuzla Çayı
 • Gülan Çayı
 • Karabudak Çayı
 • Çardaklı Deresi
 • Çayönü Deresi
 • Kaynarca Deresi
 • Bayram Deresi
Barajlar
 • Keban Barajı
 • Özülce Barajı
 • Tercan Barajı
 • Dipni Barajı
 • Çipköy Barajı
 • Tercan Barajı
Geçitler
 • Çimento Geçidi (Kemaliye)
 • Karababa Geçidi (Arapgir)
 • Övdelik Geçidi (Arapgir)
 • Örtülü Geçidi (Arapgir)
 • Tırnık Geçidi (Palu)
 • Çobantaş Geçidi (Göynük)
 • Kurucu Geçidi (Karakoçan - Bingöl arası)
 • Buğlan Geçidi (Solhan)
 • Kovalık Geçidi (Başköy)
 • Sipikör Geçidi (Erzincan)
 • Kolçekmezdağ Geçidi (Erzincan)
 • Sakaltutan Geçidi (Refahiye - Erzincan arası)
 • Arpayazbeli Geçidi (Refahiye)
 • Sünübeli Geçidi (Gümüşakar)
 • Çorakboğazı Geçidi (Karacaören)
 • Karşar Geçidi (Divriği)
 • Karabel (Beypınarı - Beulucan arası)
 • Kızbeli (Çetinkaya - Beypınarı arası)
 • Kızıldağ Geçidi (İmranlı - Refahiye)
 • Kubbe Geçidi (Çolaklı)
 • Kömürhan Geçidi (Kale)
 • Koç Geçidi (Sivrice)

Ayrıca bakınız