Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Lenin - Devlet ve Devrim

VikiSosyalizm sitesinden
(Devlet ve Devrim sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Devlet ve Devrim, Vladimir İlyiç Lenin'in 1917 yılının Ağustos ve Eylül ayları arasında yazdığı kitaptır. Lenin bu kitabında Devlet organının varlık nedenlerini ve sosyalist devrim sonrası kurulacak bir proletarya diktatörlüğünde devlet organının nasıl ve neden sönümleneceği üzerine varolan marksist teorileri geliştirmiştir.

Hakkında

Kitap 6 bölümden meydana gelmekte ve (aslında 7 kısımdan oluşması düşünülüyordu) marksist devlet teorisini açıklamakta ve proleter devrimin devlet sorununa bakış açısını incelemektedir

Lenin, İlk iki bölümde devleti, Marx ve Engels'ten yaptığı alıntılarla sınıf mücadeleleri ve karşıtlıkları sebebiyle ortaya çıkan ve bir sınıfın diğer sınıf üzerine baskı uygulayan mekanizma olarak tanımlamıştır. Sınıflı toplumlarda varolan devlet organizmasının hakim sınıfın ezilen sınıf üzerindeki baskı mekanizması olduğunu ve toplumda sınıflar olduğu sürece bir devlet organizmasının varolacağını belirtmiştir. Sınıfsız toplumu kurma amacında olan sosyalist devlet yapısını ise İşçi sınıfının burjuvazi üzerindeki diktatörlüğü olarak tanımlamış ve burjuvazinin ve sınıfların tarihe karışması ile birlikte devlet organın da yokolacağını (söneceğini) anlatmıştır.

Daha sonraki bölümlerde 19.yy devrimlerinin devlet mekanizmasina karşı tutumu ve proleter devrimin (Paris Komünü) devlet sorununa bakış açısını incelemiş, proletarya diktatörlüğündeki devlet organlarının nasıl olması gerektiğini Marx ve Engels'in 1871 Paris Komünü üzerine yaptığı çıkarsamalarla pekiştirmiştir.

Lenin bu kitabında, proleter devrimin eski burjuva devlet mekanizmasina karşı tutumunu Marx'ın "İşçi sınıfı yalnızca devlet erkliğini ele geçirip onu hesabına kullanmakla yetinemez" ilkesinden yola çıkarak açıklamıştır.

Kitap 2 adet devrimi devlet sorununa bakış açısıyla incelemektedir. Birincisi 1848 alman devrimleri ve 2 aralık 1851'de Napolyon Bonaparte'ın cumhuriyetçi hükümete yaptığı askeri darbenin devlet sorununa bakış açısını, ikincisi ise 18 mart 1871'de Paris'li işçilerin kapitalist Versailles hükümetine karşı giriştikleri 3 aylık Paris Komünü deneyimidir.

7. Bölüm olması için tasarlanan ama tamamlanamayan son kısım Lenin tarafından, 1905 ve 1917 (Şubat) Rus devrimlerinin devlet sorunu ile ilişkilerini ele alacaktı. Ama araya Ekim Sosyalist Devriminin girmesi neticesinde, bu son kısım hiçbir zaman yazılamadı.

Kitap Türkiye'de yasaklanmış kitaplar listesindedir.

Kitabın Tamamı

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download <a href="https://www.wikisosyalizm.org/images/c/cb/Devlet_ve_Devrim_-_Lenin.pdf">Devlet_ve_Devrim_-_Lenin.pdf</a> directly to your device.