Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Devrimci Enternasyonal Hareket

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Demrimci Enternasyonal Hareket(DEH), 1984 yılında 17 Maoist parti ve örgüt tarafından kurulan bir uluslararası komünist organizasyondur. "Marksizm-Leninizm-Maoizm" üzerine kurulu yeni türden bir Komünist Enternasyonal'in kurulması için mücadele etmektedir.[1]

Marksizm-Leninizm-Maoizm

1993'ten itibaren DEH, Peru Halk Savaşından edindiği tecrübenin de etkisiyle, Maoizmi, Marksizm-Leninizm'in proleter ideolojiyi daha da derinleştiren üçüncü nitel aşaması olarak kabul etmiştir. Bu formülasyon, hareket içerisinde, Maoizm'i üçüncü nitel aşama olarak görmeyen, Mao'nun fikirlerini Mao Zedung Düşüncesi adı altında konumlandıranların ayrılmasına sebep oldu. DEH'ten ayrılanlar Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı'nı kurarak yollarına devam ettiler. [2]

Maoizm, adını Mao Zedong'dan alan, kapitalizm'in Avrupa'daki gibi bir gelişme seyri izlemediği feodal ve yarı feodal toplumlara özgü Marksizm'in pratiği olarak ifade edilir. Maoizm, taraftarlarına göre, Marksizm-Leninizm'in üçüncü nitel aşamasıdır ve kırlardan şehirleri kuşatarak proletarya diktatörlüğüne ulaşabilmenin anahtarıdır.

Maoistlerin asgari programlarında, bağımsızlığın sağlanması ve feodalizmin tasfiyesi vardır. Bununla birlikte liberalizm ile sonuna kadar mücadele edilmesini öğütler. [3] [4]

Hareketin Üyeleri

12 Mart 1984'teki kongrede DEH'i kuran parti ve örgütler


Afganistan Maoist Komünist Partisi kuruluş konferansından sonra bu harekete dahil olmuştur.

Nepal Komünist Partisi (Masal), politik güzergahındaki kaymalar neticesinde bu hareketi ilerleyen yıllarda terk etmiştir. Ancak yerine, Nepal'deki daha kitlesel bir örgüt olan Nepal Komünist Partisi (Maoist) ve Hindistan Komünist Partisi(Maoist) dahil oluştur.

İlerleyen yıllarda DEH'e Maoist Komünist Partisi(Türkiye) ve Peru Komünist Partisi (Işıklı Yol) katılmıştır.

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) kuruluştan sonraki yıllarda Hocaizmi savunmaya başlamış ve hareketten ayrılıp Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı'na katılmıştır.

Kaynakça

  1. http://wg1976.net/read.php?tid=22582
  2. Cailmail, Benoît. "A History of Nepalese Maoism since its Foundation by Mohan Bikram Singh". European Bulletin of Himalayan Research. http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ebhr/pdf/EBHR_33%2634_02.pdf. Erişim tarihi: 20 June 2014. 
  3. Mao Zedong - Liberalizmle Mücadele
  4. Mao Zedong - Pratik Üzerine
  5. Rawal, Bhim Bahadur. Nepalma samyabadi andolan: udbhab ra vikas. Kathmandu: Pairavi Prakashan. p. 142.