Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Devrimci Sol

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Bir Dev-Sol eylemi
Bir Dev-Sol eylemi

Devrimci Sol (Dev-Sol), 1978'de Dursun Karataş tarafından Dev-Genç kadrolarından oluşan önceki THKP-C'nin devamı olma iddiasıyla kurulan Devrimci Yol'dan ""silahlı mücadeleyi tasfiye etmeye çalışması"" sebebiyle ayrılarak kurulan ve 1994'e kadar faaliyet gösteren yapı. Ardından 30 Mart 1994 tarihinde partileşme kararı alarak Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) kurulmuştur. [1]

Hakkıında

Dev-Sol'un kuruluşu ve bazı teorik tezleri

1976 Dev-Genç’inin bileşenlerinden İstanbul yöneticileri grubu Ankara merkezli yapıyla kurumsal ve ideolojik anlaşmazlığa girip Devrimci Yol’dan ayrıldı. 1978’de Devrimci Sol’u kuran grubun ayrılma gerekçeleri şu şekilde açıklanmaktadır;

  • Dev-Genç'in Ankara yönetimini dışlayıcı bulmaları
  • Askeri savaşın gereklerinin yerine getirilmediği
  • "Kendiliğindenciliğin" partileşme sürecini ertelediği
  • SSCB’nin ‘revizyonist diktatörlük’ olarak tanımlanamayacağı fikirleriydi.

Dev-Sol’a göre devrimi yapacak olan proletarya partisi, Mahir Çayan’ın Politikleşmiş Askeri Savaş Staratejisi'nin uygulanması sırasında savaşta sınanmış kadrolar ile kurulabilirdi. [2]

Dev-Sol'un örgütsel pratiği

  • Dev-Sol her bölgede "Faşist Teröre Karşı Mücadele Ekipleri" kurmuştur, buradan yetişen kadroların, hareketin merkezi kadrosu sayılan Silahlı Devrimci Birlikler'de (SDB) yer alması, Merkez Komite'nin uzman SDB üyeleriyle çevrelenmesi amaçlanmıştır. Silahlı eylemler askeri hedeften ziyade politik mesajın kitlelere taşınması savunulmuştur. Sol içi şiddete ve sol içi şiddete cevap vermek hoş karşılanmamıştır.
  • İşçiler, memurlar, kadınlar, kültür gibi birimler kurulmuştur. Kültür birimi Grup Yorum’u doğurmuştur.
  • Dev-Sol'un market kamyonlarını kamulaştırma gibi propagandif eylemlerle dikkat çektiği, Türkiye'de bombalı pankartı icat ettiği iddia edilmektedir.
  • Dev-Sol'un Karadeniz-Sivas civarındaki kır gerillası denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. [2]

12 Eylül Darbesi ve sonrası

Dev-Sol, Ocak 1980’deki ordunun uyarı mektubunu askeri darbenin kaçınılmazlığını olarak yorumlandı. 12 Eylül’e yaklaşılırken örgütlerin geri çekilme taktiğini eleştirip ‘faşizme saldırıyı’ savundu, ülkücü yöneticilere ve darbecilere suikastler gerçekleştirdi, darbeden sonra yöneticiler yakalansa da önceden ‘2. komite’ kurulduğundan şiddet eylemlerini Nisan 1981’e kadar uygulayabilmiştir. [2]

12 Eylül Darbesi sonrasında örgütün üyelerinin büyük çoğunluğu cezaevine girdi. 1981 yılında açılan Devrimci Sol ana davasında sanık sayısı 1243'ü buldu. 1. Ordu Sıkıyönetim Mahkemesi 11 yıllık bir yargılamanın ardından sanıklara "örgüt yöneticiliği yapma", "adam öldürme", "kamu malına zarar verme", "polise mukavemet" gibi çeşitli suçlardan dolayı 250 idam ve çeşitli müebbet cezaları istendi. Verilen cezalar şartlı tahliye ve özgürlük eylemleri yüzünden boş salona okundu, 43 idam ve yüzlerce çeşitli müebbet ve hapis cezaları verildi. Dava cezalar sanıklara tebliğ edildikten sonra yargıtaya gönderildi. 2005 yılında Yargıtay, dosyada evrak eksiklikleri olduğu gerekçesiyle kararı usul yönünden bozdu. [3] 30 yıl sonra verilen cezalarda 39 sanığa müebbet cezası verildi. [4]

Örgüt, askeri cuntanın hapishanelerindeki tek tip elbise uygulamasını hapishanedeki ağır baskılara rağmen reddeden örgütler arasındaydı. [2] 1984 yılında hapishanelerde ölüm orucuna başvurmuşlardır. [2]

Kaynakça