Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Dini sosyalizm

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Dini sosyalizm, dini görüşler ile sosyalizmi harmanlayarak oluşturulmuş bir görüştür. Farklı dinlerde farklı isimler almakla birlikte başlıca olarak, İslami sosyalizm ve Devrimci Hristiyanlık şeklinde anılmaktadırlar.

Savunucuları Açısından Dayanakları

Dini sosyalizm görüşünü savunanlara göre, tüm dinler ezilenlerin dini olarak ortaya çıkmış ancak daha sonra ezenler tarafından satın alınmıştır. Bir örnek olarak Hristiyanlığın ortaya çıkışı itibariyle Marx ve Engels'in aşağıdaki alıntısı gösterilebilir.

“İlk Hıristiyanlık tarihinin modern işçi sınıfı hareketiyle dikkate değer benzerlik noktaları vardır. Her ikisine de baskı uygulanmış ve zulmedilmiş, taraftarları hor görülmüş ve birinciler insanlık düşmanı olarak, sonuncular ise devlet düşmanı, dinin, ailenin, toplumsal düzenin düşmanı olarak özel yasalara tâbi tutulmuştur. Ve tüm bu baskılara karşın, hatta bunların teşvik etmesiyle, onlar muzaffer bir şekilde ağır ağır ilerlerler.” (Marx ve Engels, Din Üzerine, “İlkel Hıristiyanlığın Tarihine Katkı”.)[1]

Çeşitleri

İslami Sosyalizm

Türkiye'de Anti-Kapitalist Müslümanlar adı altında İhsan Eliaçık önderliğinde bir araya gelen grup başı çekmektedir. Şeyh Bedrettin'in 1420 yılında idamıyla sonuçlanan isyanı, Anadolu'da İslami Sosyalizm geleneğinin öncülü ve tarihsel referansı kabul edilir.[kaynak belirtilmeli]

Devrimci Hristiyanlık

Engels, felsefe ve incil eleştirileri üzerine çalıştığı dönemde, dini yadsınmak yerine içerilip aşılması anlamına gelebilecek Aufhebung kavramını öne sürmüştür. Aynı zamanda Engels, dinin farklı kişilerce farklı yorumlanabilme potansiyelini de göz önüne alarak, Hristiyanlığın iki ayrı değerliğe sahip olduğunu söyler. Birincisi derinlemesine muhafazakârdır, bilim ve felsefe alanındaki yeni keşiflere, hatta yeni politik yönelimlere karşıttır, üstelik bir de statükoyu desteklemektedir. İkincisi ise söz konusu güçlere devrimci bir üslupla meydan okuyabilecek bir dindir. [2]

Ayrıca Bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça