Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Diyarbakır Cezaevi

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Türkçe-konuş-çok-konuş 3862.jpg

Diyarbakır Cezaevi, (Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi ya da Diyarbakır Askeri Cezaevi), Diyarbakır'da kurulan, 12 Eylül Darbesi'nden sonra yaşanan işkenceler ile adı sık sık önplâna çıkan cezaevi.

1980 yılında E tipi olarak Adalet Bakanlığı tarafından yaptırıldı, 12 Eylül sonrası askeri yönetime devredilerek Sıkıyönetim Askeri Cezaevi olarak kullanıldı. 9 Mayıs 1988 tarihinde Adalet Bakanlığına devredildi [1].

1981-84 yılları arasında 34 insanın öldüğü, yüzlercesinin sakat kaldığı Diyarbakır 5 No'lu zindanında Filistin askısı, elektrik verme, falaka, tecavüz, cop sokma, dışkı yedirme vaka- ı adiyeden sayılan olaylardandır [2].

Genelkurmay Başkanlığı'nın 2 Nisan 1984 yılında, Diyarbakır Cezaevi için 53 ölüm olayına rastlandığı, bu ölüm olaylarında 14 kişinin kendini astığı ve yaktığı, 23 kişinin çeşitli hastalıklardan öldüğü, 7 kişinin ölüm orucu ve açlık grevinden, 7 kişinin ise işkencede öldüğü, bazı münferit hadiseler dışında işkence olaylarının olmadığı yönünde yaptığı açıklama yapılan işkence ve işlenen cinayetlerin itirafıdır [3][4].

İşkence Sorumluları

Org. Kenan Evren,

Org. Nurettin Ersin,

Org. Tahsin Şahinkaya,

Org. Nejat Tümer,

Org. Sedat Celasun,

Org. Kemal Yamak (7. Kol.Kom. sonra Cumhurbaşkanlığı/ başdanışmanı),

Yüz. Esat Oktay Yıldıran (Cezaevi İç Güvenlik amiri),

Başçavuş Mevlüt ... (Cezaevi İç Güvenlik amiri),

Yüz. Abdurrahman Kahraman (Cezaevi İç Güvenlik amiri),

Dr. Orhan Özcanlı (Tutuklular arasında “Mengele” lakabıyla “ünlü”, Ankara Sevgi Hast. sah./ Sevgi Holding Yön. Kur. Baş.),

Bin. Lütfi Bayar (Cezaevi müd.),

Bin. Birol Şen (Cezaevi müd.),

Hakim Bin. Ahmet Beyazıt (7. Kol. Adli Müş.),

Hakim yüzbaşı Turgut Arıbol (7. Kol. Adli Müş.),

Hakim Bin. Emrullan Kaya (Mahkeme başkanı, Ankara da avukat),

Ask. Savcı. Bülent Cahit Aydoğan ( Avukat),

Ask. Savcı Yüz. Turgay Çağlar,

Hakim Yüz. Oktay Yüksel,

Sivil Hakim Niyazi Erdoğan,

Hakim Bin. Kamil Kavi (Mahkeme baş.),

Hakim Nihat Beyhan Özyurt,

Hakim Yüz. Celalettin Çelik [5].

Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu

Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu’nun kuruluş çalışmalarının ilk adımı Diyarbakır Askerî Cezaevi dosyasının açılması oldu, bunu ise “Dörtler” olarak bilinen Ferhat Kuntay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner’in cezaevindeki insanlık dışı uygulamaları protesto etmek için 1982 senesinde kendilerini yaktığı 18 Mayıs tarihine denk getirildi. 18 Mayıs 2007’de İstanbul Sultanahmet Cezaevi’nin önünden Diyarbakır’a, “gerçek ve adalet yolculuğu”na çıkıldığı bir basın açıklaması ile ilan edildi. Komisyon akademisyen, hukukçu, sanatçı, siyaset bilimci, insan hakları savunucusu, doktor gibi çeşitli mesleklerden 50’nin üzerinde kişiden oluşturuldu. Diyarbakır Askerî Cezaevi önünde 12 Eylül 2007’de Komisyon üyesi ellinin üzerinde bölge milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları, sendikalar, odalar ve halk arasından binlerce kişi ile yapılan basın açıklamasıyla Diyarbakır Askerî Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu’nun kuruluş sürecinin başladığı ilan edildi [6].

İşkence Yöntemleri

Banyo için hazırlanan tutuklular soyulur, dışarı çıkartılır, dövülür ve yere çarpılırdı (ezilir) (Resim kendisi de o sürece tanıklık etmiş olan Zülfikar Tak tarafından çizilmiştir).
Mahkumlara sistematik olarak fiziki şiddet uygulanırdı (Resim kendisi de o sürece tanıklık etmiş olan Zülfikar Tak tarafından çizilmiştir).

FALAKA: Yaygın ve sürekli uygulandı. Ayak tabanı, ellerin içi gibi vücudun kaslı bölümlerine kalas, cop, zincir, saz sapı, pik demir vb. vurularak gerçekleştirilirdi. Bu yöntem, ayak tabanlarını ve el ayalarını patlatır, kaba yerleri ezer, morartır, tırnakları sökerdi. El ayak gibi herhangi bir yeri kırar, sakat bırakırdı.

KÖPEK SALDIRTMA: Tutuklu çırılçıplak soyulur, kurt köpeği üzerine saldırtılırdı. Köpeğin ilk kaptığı yer bacak arası olurdu.

ZlNCİR: 20-25 metre uzunluğundaki zincirin uçları iki tutuklunun boynuna bağlanır, tutuklular sırt sırta verdirilerek ters yönde hızla itilir. Tutuklu tek ayağından zincire bağlanır, bu zincir yüksek bir yere asılır, tutuklu bayılıncaya kadar askıda kalırdı.

GERME: Tutuklunun bir bacağı merdiven kenarlığına bağlanır, diğer bacağı da açık bırakılan koğuşun gözetleme deliğine bağlanıp kapı kapatılır, tutuklunun bacakları koğuş kapısının eni kadar gerilir ve öyle kalırdı. Koşuşturulur, zincir tam gerilince, her iki tutuklu da sırtüstü yere düşerdi.

AYAKTAN ASMA/TEPE: 50-60 kişi havalandırmaya alınırdı. Gardiyan "tepe ol" komutu verince tüm tutuklular üst üste bindikten sonra, bir tutuklu da üst üste yatan tutukluların üstüne çıkar, istiklal Marşı'nın on kıtası okutulurdu.

Mahkumlar 3-4 kat olacak biçiminde kule yapıldıktan sonra, gardiyanın "yıkıl" komutuyla kule oluşturan tutuklular kendini yere bırakır ve böylece tutukluların değişik yerlerinde kırılma, incinme ve çıkık olurdu (Resim kendisi de o sürece tanıklık etmiş olan Zülfikar Tak tarafından çizilmiştir).

KULE: Havalandırmaya çıkan tutuklular altı kişilik daire oluştururlardı. Bunların üzerine 3-4 kat olacak biçiminde tutuklular çıkarıldıktan sonra, gardiyanın "yıkıl" komutuyla kule oluşturan tutuklular kendini yere bırakır ve böylece tutukluların değişik yerlerinde kırılma, incinme ve çıkık olurdu.

RANZA ALTI: Gardiyanlar ellerinde kalaslarla koğuşa girip, "ranza altı ol" komutunu verince, koğuşta bulunan tutukluların hepsi ranzaların altına girerdi. Herhangi bir yerlerinin açıkta kalmaması gerekiyordu. Ranzaların altına tüm tutuklular sığmadığı için kiminin eli, kiminin kolu dışarıda kaldığından, gardiyanlar ellerindeki kalaslarla tutukluların dışarıda kalan kısımlarına vurmaya başlardı.

Havalandırmaya çıkarılan tutuklulardan en iri ve güçlüsü gardiyan tarafından kantar olmakla görevlendirilirdi. Kantar görevini yapan tutuklu, sırayla gelip önünde sırt üstü uzanan tutukluların cinsel organından tutarak havaya kaldırmaya çalışır ve o kaldırma esnasında gardiyana dönerek "falan kişi bu kadar kiloyla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım" diye tekmil verirdi (Resim kendisi de o sürece tanıklık etmiş olan Zülfikar Tak tarafından çizilmiştir).

KANTAR: Tutuklular havalandırmada çırılçıplak soyundurulup tek sıra halinde dizilirler, sıranın ön tarafında duran tutuklu sırt üstü yatırılırdı. İkinci tutuklu, yatan tutuklunun testis ve erkeklik organlarından tutarak yukarı kaldırır, tutuklunun kaç kilo geldiğini söylemesi istenirdi. Tüm tutuklular birbirini tartana kadar bu işlem devam ederdi.

KERVAN: Havalandırmada, tutuklular tek sıra dizilir, her tutuklu önündeki tutuklunun sırtına bindirilir, bacakları, altındaki tutuklunun boynundan aşağıya sarkıtılır ve kulaklarından tutması istenirdi. Gardiyanın komutuyla tutuklular yürümeye başlar ve bu işlem tutuklular ayakta duramayacak duruma gelene kadar sürerdi.

SEHPA: Tutuklu gece koğuştan alınıp, koğuş koridorunda gardiyan ve subaylardan mizansen olarak oluşturulan bir mahkemede sorgulanırdı. Mahkeme, tutukluyu idam cezasına çarptırır, ikinci katın merdiven kenarlığına bir ip geçirilip, ipin ucuna tutuklunun boyun kemiğini kırmayacak düzeyde kalın bezden bir ilmik takılır, tutuklunun boynu bu ilmiğe geçirilir ve temsili infaz gerçekleştirilirdi. Tutuklu tam boğulacağı sırada ip açılırdı.

Gardiyanlar copu zeytinyağına batırır ve yağlı copu tutuklunun makatına zorla sokardı. Sonra bu copu kendisine ya da bir başka tutukluya yalatırlardı (Resim kendisi de o sürece tanıklık etmiş olan Zülfikar Tak tarafından çizilmiştir).

COP SOKMA: Gardiyanlar copu zeytinyağına batırır ve yağlı copu tutuklunun makatına zorla sokardı. Sonra bu copu kendisine ya da bir başka tutukluya yalatırlardı.

İp geçirilen mahkumlar koşmaya zorlanırdı (Resim kendisi de o sürece tanıklık etmiş olan Zülfikar Tak tarafından çizilmiştir).

ÇEK-ÇEK: Tutuklu çırılçıplak soyundurulur ve erkeklik organına bir ip takılırdı. Gardiyan ipin diğer ucunu alıp hızla koşar, tutuklu da zorunlu olarak gardiyanın peşinden koşardı. Bu işlem iki mahkuma da yaptırılabilirdi.

LAĞIM SUYUNA SOKMA: Tecrit bölümünün alt katındaki bazı tuvaletlerin delikleri tıkanır. Hücrelerin pisliği ve lağım suları burada biriktirilir, diz boyu kadar oluşturulan pisliğin içine tutuklu atılır ve pislik yedirilirdi.

KiTAP OKUMA: Koğuşta bir tutuklunun eline kitap verilir, tutukluya avazı çıktığı kadar yüksek sesle tek tek sözcükler okutulurken, diğer tutuklular bu sözcükleri tekrarlarlardı. Sabahtan akşama kadar yapılan bu işlem sırasında, tutuklular ayakta durmak zorundaydı.

MARŞ SÖYLETME: Cezaevinde bulunan herkes elli'yi aşkın marşı ezberlemek zorundaydı. Bu marşlar tutukluların ses telleri tahriş oluncaya kadar söyletilirdi.

ÖL DEDİĞİMDE: Tutuklu havalandırmanın orta yerine çıkarılır, hazır ol durumuna geçirilirdi. Gardiyanın "öl" komutuyla tutuklu kaskatı, eklemlerini kırmadan yere düşürülürdü. Bu işlem gardiyanın keyfine göre tekrarlanırdı.

SİGARA İÇİRME: Bunun çok çeşitli yöntemleri vardı. En çok uygulananları şunlardı: Koğuşta kalan tutukluların eline beş adet sigara verilir, sigaraların tümü yakılarak devamlı ağzında tutulurdu. Gardiyanın "çek-bırak" komutuyla sigaralar bitinceye kadar içirilir, sigaralar-filtreleri dahil- tutuklulara yedirilirdi. Bu sırada koğuş pencereleri kapatılır, havasızlık ve dumanla boğulma ortamı yaratılırdı.

BANYO: Tutuklular çırılçıplak soyundurulur ve tek sıra halinde banyoya götürülürdü. Banyoda sabun kullanılmazdı. Hortumla tazyikli su tutukluların üzerine fışkırtılırdı. Daha sonra tutuklular koridora çıkarılır, "Yat-sürün" komutuyla tutuklular yerlerde süründürülerek koğuşlarına götürülürdü.

SAYIM DÜZENİ: Tutuklular günde en az beş kez sayılırdı. Her sayımdan önce, tutuklular sayım düzenine geçer, sayım talimi yaptırılır, yüksek sesle tekmil verilir, rahat-hazır ol ile, çöker kalkarlardı.

GECE NÖBETİ: Geceleri her koğuşta mevcuda göre 2-7 kişiye kadar tutukluya sırayla nöbet tutturulurdu. Nöbet sırasında devriye gezen gardiyanlar, koğuşun mazgal deliğini açar, nöbetçi tutuklunun mazgaldan dışarı elini uzatmasını ister, tutuklunun ellerine cop veya kalasla istediği kadar vururdu.

LOKOMOTİF: Tutuklular havalandırmaya çıkarılır, İki kişi çırılçıplak soyundurulur, bunlardan birisi domalıp iki eliyle diz kapaklarını tutar, diğeri de arkadan bunu kucaklardı. Gardiyanın "uygun adım marş" demesiyle her iki tutuklu havalandırmada dolaşırlar, diğer tutuklular zorunlu olarak bunları izlerdi.

PİSLİK YEDİRME: Her havalandırmanın ortasında bir lağım çukuru vardı. Lağım suları ve insan pislikleri burada toplanırdı. Tutuklulara bu çukurdan avuç avuç pislik alıp yemeleri istenirdi.

İŞEME: Havalandırmada bir tutuklunun yere yatması istenir, diğer tutuklulara, yerde yatan tutuklunun yüzüne işemesi istenirdi..

TECAVÜZ: Cezaevinde görev yapan gardiyanlar, genç tutuklulara merdiven altlarında zorla tecavüz ederlerdi. Ayrıca iki tutuklu çırılçıplak soyundurularak birbirlerine tecavüz etmeleri istenirdi.

HASTANE: Hastanede de cezaevindeki kurallar geçerliydi. Hasta, tuvalete götürülmez, yatakta da hazır ol vaziyetinde yatardı.

VEREM: Veremlilerle, sağlam tutuklular birbirinden tecrit edilmez, aynı kapta yemek zorunda bırakılırdı. Aynı battaniyenin altında yatırılırlardı. Veremlilerin balgamları tahlil yapılacak bahanesiyle toplanır, karavanadaki yemeklere karıştırılır ve bu yemekler tüm tutuklulara yedirilirdi.

AYAKTA BEKLETME: Bu yöntem cezaevinde her gün geçerliydi. Sabah saat 05'den akşam 17-19'a kadar tutukluların oturması yasaktı.

KONUŞMA YASAĞI: Koğuş içindeki iki kişinin birbiriyle konuşması, tutuklunun gülmesi ve düşünür gibi görünmesi yasaktı. Böyle bir suçu işleyen tutuklulara yukarıdaki işkence yöntemleri uygulanırdı.

GECE BASKINI: Nöbetçi subay ve gardiyanlar, gece geç saatte tutukluların koğuşuna girerek, uyku sırasında tutuklulara cop veya kalaslarla dayak atarlardı.

AVUKAT-ZİYARET DAYAĞI: Avukat görüşmesine ve diğer görüşmelere gidip gelirken tutuklulara dayak atılırdı. Görüşlerde hiçbir şey konuşulmaması tembih edilirdi. Tutuklular avukatlarıyla savunma konusunda görüş alışverişinde bulunamazlardı. MAHKEME DAYAĞI: Tutuklular mahkemeye götürülürken cenaze arabasına bindirilirlerdi. Elleri arkadan kelepçeli olurdu. Cenaze arabasına binerken ve çıkarken gardiyanlar tarafından dövülürlerdi. [7][8][9][10][11]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

1. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/kr_20DiyarbakirCezaevi.pdf

2. http://www.bianet.org/biamag/azinliklar/130311-bir-canavarmisim-gibi-subaylar-beni-gormeye-geliyordu

3. http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=62456

4. http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=62411

5. http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=62477

6. http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/Geçmişle%20Yüzleşme%20ve%20Mevcut%20Davalar%20Değerlendirme%20Raporu.pdf

7. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/9882487.asp

8. http://www.youtube.com/watch?v=7OSKxQD-ljQ

9. http://www.bianet.org/biamag/azinliklar/130311-bir-canavarmisim-gibi-subaylar-beni-gormeye-geliyordu

10. http://www.bianet.org/bianet/insan-haklari/25794-diyarbakir-5-nolu-cezaevi

11. http://www.aksam.com.tr/siyaset/12-eylulde-diyarbakirdaki-iskenceleri-anlatti-cesetlere-bile-yetisemiyorduk/haber-234181