Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Eduard Bernstein

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Nuvola apps important yellow.svg.png
Dikkat! Bu maddede ciddi "kaynak eksikliği" olduğu gözlenmektedir. Olguların gerçekliğinin tartışılabilmesi için söz konusu olaylara ait kaynak gösterilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için Nasıl yazı yazılır ve Bilimsel yazı kuralları sayfalarına göz atabilirsiniz.


Eduard Bernstein (6 Ocak, 185018 Aralık, 1932), Alman toplumsal demokrat teorisyen ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi politikacı. Reformizm ve toplumcu revizyonizmin kurucusudur.

Yaşamı

Danzig’den gelmiş olarak Prusya’nın başkenti Berlin’e yerleşmiş bir yahudi ailenin oğluydu. Babası demiryolu makinisti, amcası Aaron Bernstein ise işçi çevrelerinde oldukça sayıda okuru olan Berliner Volk Zeitung gazetesinin editörü idi. Bu ortamda pek fazlaca kültürlü Almanın ulusal birlik ve demokrasiye duyduğu özlemi daha genç yaşta kolayca paylaştı. 1872’de genç bir banka memuru iken Sosyal Demokrat Parti’ye girdi. Prusya’nın 1871’de Fransa’yı yenilgiye uğratmasını izleyen kargaşa ve bunalımlı seneler, siyasal inançlarının oluşmasında mühim rol oynadı. [kaynak belirtilmeli]

Partiye girince toplumcu gösterim organı Die Zukunft’ta çalışmaya başladı. 1890’lara değin devam eden 1873 ekonomik bunalımı kapitalizmin zayıflığı yolundaki inancını pekiştirdi. Ama onu daha köktencilik bir tutum almaya zorlayan Şovalye Otto von Bismarck’ın antisosyalist yasaları oldu. [kaynak belirtilmeli]

Almanya dışına sürülünce İsviçre’ye yerleşti. Die Zukunftun zengin koruyucusu Karl Höchberg’in “ahlakçı toplumcu” görüşlerinden uzaklaştı. Burada gizli saklı toplumcu partinin toparlayıcı odağı durumunda olan Der Sozialdemokratie dergisinin Zürih baskısının editörlüğünü Karl Marx’ın onayıyla üstlendi. 1888’de Bismarck’ın başvurusu üstüne İsviçre’den de sınırdışı edilince derginin yayımını Londra’da sürdürdü. Orada Marx’ın emek verme arkadaşı Friedrich Engels’in yakın dostu oldu; sosyalizmin adım adım gelişeceğini korumak için çaba sarfeden etkili Fabian Derneği’nin önderiyle de yakın ilişki kurdu. Giderek değişen görüşlerini bir takım yazı ile 1898’de Stuttgart’ta Sosyal Demokrat Parti toplantısına gönderilmiş olduğu bir mektupla sergiledi. Ertesi yıl Die Voraussetzungen de Sozialismus und die Sozialdemokratie’yi (Evrimsel Sosyalizm) yayımladı. [kaynak belirtilmeli]

1901’de Almanya’ya dönen Bernstein reformcu işçi hareketinde giderek gelişen revizyonist okulunun kuramcısı durumuna geldi. Sosyalizmin paracı orta sınıfa karşı bir ayaklanmanın direkt ve katışıksız bir ürünü değil, insan tutkularının ayrılmaz içsel bir parçası olan liberalizmin nihai sonucu bulunduğunu savundu. Kapitalizmin derhal çökeceği ve burjuvazinin yalnızca ve baskıcı bir derslik olduğu yolundaki görüşten vazgeçti. Ayrıca üretken sanayinin belirli ellerde toplanmasının her alanda Marx’ın öngördüğü seviyede eksiksiz ya da daha süratli halde gerçekleşmediği sonucuna vardı. [kaynak belirtilmeli]

1902’de Reichstag’a (parlamento) seçildi ve üyeliği 1928’e değin sürdü. Sosyalist kuramcı Karl Kautsky’nin dogmatik marksizmi ile Alman işçi önderi Agust Bebel’in eklektik Marksizmi giderek tesirini yitirdikçe revizyonizm toplumsal demokrasinin ideolojisi durumuna geldi. [kaynak belirtilmeli]

Sonunda toplumsal demokrasi Bernstein’ın 20 senedir özlemini çekmiş olduğu büyük bir reformcu halk hareketi durumuna geldi. Artık partisinin saygı duyulan bir yol göstericisi olan Bernstein toplumsal demokrat programın büyük bölümünün düşünce babalığını yapmış oldu. Alman halkını 1917 Rus örneğinden uzaklaştırmada rol oynayan Bernstein, 1922’de İtalyan faşist modelin Almanya’ya sıçramasını önleyemedi. Nazilerin kanlı saldırılarını, dengesiz kafaların düşüncesiz davranışları olarak değerlendirdi. Nasyonal Sosyalizmin özünü kavrayamadı ve Nazilerin iktidarı ele geçirmesini önlemekte çaresiz kaldı. Berstein’in ölümünün üstünden daha altı ay geçmeden, tüm umutlarını bağladığı demokratik devlet, kapılarını Adolf Hitler’in diktatörlüğüne açtı. [kaynak belirtilmeli]