Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Halkın Türkiye Komünist Partisi

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Halkın Türkiye Komünist Partisi
Kısaltma HTKP[1]
Genel başkan Kolektif Liderlik
(Merkez Komite)
Parti Sözcüsü Erkan Baş
Slogan(ları) Ölene kadar daima!
Paranın saltanatı varsa Halkın TKP'si var!
Kuruluş tarihi 13 Temmuz 2014
Öncülü Türkiye Komünist Partisi
Merkez İstanbul
Gazete(leri) İleri!
İdeoloji Komünizm
Marksizm-Leninizm
Siyasi pozisyon Sol
www.htkp.org.tr

Halkın Türkiye Komünist Partisi (Halkın TKP'si), Türkiye Komünist Partisi'nde 2014 yılı Nisan ayında başlayan ayrışmanın ardından 12. Kongre etrafında toplanan Erkan Baş ve Metin Çulhaoğlu'nun da dahil olduğu partililerin kurduğu siyasi partidir.[2]

Tarihçe

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde bulunan bazı isimlerin Gezi Parkı protestoları sonrasında partinin gerekli örgütsel dönüşümleri yapmadığı ve yeterince mücadele etmediğini öne sürerek 12. Kongre'yi toplamasının ardından, kongre tarafından seçilen yeni Merkez Komite üyeleri, Halkın Türkiye Komünist Partisi adıyla faaliyet gösterme kararı almıştır.[3]

TKP 12.Kongre

Türkiye Komünist Partisi'nde yaşanan parti içi ayrışmaların ardından, sorunlar aşılamamış ve görüş ayrılıkları çözülememiştir. Görüş ayrılıklarının sebebi Halkın Türkiye Komünist Partisi'ni kuran kişilerce siyaset yapma tarzında ayrışma olarak gösterilmiş, Gezi protestoları ile birlikte ortaya çıkan direniş hareketine müdahale için dile getirilen görüşlerin, diğer merkez komite üyelerince "barikatçı", "devrimci demokrat", "eylemci", "birlikçi" olarak yaftalanmaya başlanması ise ayrışmanın ilk işareti olarak görüldüğü iddia edilmiştir.[4]

13 Temmuz 2014 günü Aydemir Güler,Kemal Okuyan ve merkez komitenin 12 üyesi'nin bulunduğu grup TKP Atılım Kongresi'ni, aralarında Erkan Baş,Metin Çulhaoğlu ve 11 kişilik merkez komite üyesinin bulunduğu diğer grup ise TKP 12.Kongreyi düzenleme kararı almış ve bu kongre "Güçlü Örgüt, Büyük Parti, Sosyalist Türkiye” sloganıyla Haliç Kongre Merkezi’nde toplanmıştır [5] Kongre'de konuşan Metin Çulhaoğlu yaşanan ayrılık hakkında şu değerlendirmeleri yapmıştır:[6]

« Haziranda hepimiz gördük. Büyük bir gençlik ve kadın dinamiğiyle karşı karşıyayız. Bugünkü siyasi ideolojik kültürel yapılanmanın bu gençlik ve kadın dinamiğini mas etmesi mümkün değildir. Bugünkü siyasal önderliğiyle AKP’ye oynayan Kürt siyasetine rağmen, Kürt halkı da önemli bir dinamik olarak varlığını koruyor. Devrimci yükseliş için olanaklar var, o zaman bu olanakların hakkını nasıl bir partiyle verebiliriz? ‘Steril kalacağım’, ‘Şu dinamiğe el atarsam sterilliğime halel gelir’ yaklaşımıyla mümkün değil. Her siyasi dinamiğe cesaretle müdahale edeceğiz. Partinin durumuna elbette üzülüyoruz. Epey itibar kaybettik. Eğer birleşeceksek, olanakların hakkını vereceğiz. Bunu yaparsak emin olun tekrar yollarımız birleşir. »

Kongreler sonununda iki ayrı sonuç metni ortaya çıkmıştır.

TKP 12.Kongre sonucunda yeni bir merkez komite ve parti meclisi seçilmiştir. Kongre karar metninde 12.Kongre hedefini de Türkiye'de sosyalizmin iktidarı olarak göstermiş, kapitalizme ve emperyalizme karşı, sosyalist devrimci bir hattı, Leninist ilkeler etrafında örgütlenmeyi, sosyalist Türkiye ve sosyalist bir cumhuriyeti savunduğunu ilan etmiştir. Hazırlanan siyasi rapor taslağında, Ortadoğu ve bölge ülkelerindeki komünist, sosyalist, ilerici ve seküler parti ve örgütlerinin yan yana geldiği bir Ortadoğu Konferansı düzenlemesi için çalışmalara başlanması, başta işçi sınıfı olmak üzere halka seslenecek ve örgütlenme aracı olarak değerlendirilecek bir yayın çıkarılması, farklı toplumsal dinamiklerden gelen kadınların temel ve sade bir mücadele programı oluşturmak üzere yan yana geleceği, bütün kentlerde örgütlenecek toplantılarla ilerleyecek bir Türkiye Kadın Konferansı toplanması ve partide siyasal, ideolojik ve kuramsal eğitimleri düzenleyecek ve örgütleyecek bir kurumsallaşmaya gitmek üzere, Mustafa Suphi Parti Okulu kurulması gerektiği vurgulanmıştır.[7]

HTKP'nin kurulması

14 Temmuz 2014 tarihinde 12. Kongre’yi temsiil eden delegasyonla, Atılım Kongresi'ni temsil eden delegasyon, tarafsız bir heyet ile birlikte kongre sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanmış ve iki kongrede Türkiye Komünist Partisi'ni kendilerinin temsil ettiği belirtmeleri üzerine herhangi bir uzlaşıya varılamamıştır. Toplantı sonrası yapılan açıklamada birlik imkanının bugün için ortadan kalktığı yönünde ortak bir kanaat oluştuğu, Türkiye Komünist Partisi’nin içinden iki ayrı siyasi ve örgütsel iradenin doğduğu belirtilmiştir. Bunun sonucunda Türkiye Komünist Partisi adı ve tüzel kişiliğinin denetim misyonunu üstlenmiş bulunan kişilere ve üstünde mutabakata varılacak bir heyete teslim edildiği, ve taraflar Türkiye Komünist Partisi'nin adı ve amblemini kullanılmamasını, kendi kongre kararları uyarınca siyasal faaliyetlerini sürdürmek için kendi belirleyecekleri biçim ve adlandırmalar altında yollarına devam etmeyi kararlaştırmıştır.[8]

TKP 12. Kongresi yaptığı 24 Temmuz 2014 tarihinde yaptığı açıklamada aldığı siyasi ve örgütsel kararlarla yoluna yeni bir siyasal irade olarak devam edeceğini ilan etmiş, 12. Kongre tarafından görevlendirilen Merkez Komitesi ve Parti Meclisinin çalışmalarına Halkın Türkiye Komünist Partisi adıyla devam edeceği duyurmuştur. Aynı açıklamada partinin Merkez Komitesi'nde şu isimlerin yer aldığı belirtilmiştir: Ahmet Tarık Yenil, Aysel Tekerek, Baran Özkan, Barış Tercioğlu, Bilgütay Hakkı Durna, Can Soyer, Doğan Ergün, Emrah Akansu, Ercan Bölükbaşı, Erçin Fırat, Erkan Baş, Erkan Kılıç, Erkin Bulut, Esra Sert, Hande Durna, Hanife Şahan, Kamil Tekerek, Koray Yalçın, Kurtuluş Kılçer, Mehmet Karaoğlu, Mert Uzun, Metin Çulhaoğlu, Murat Bozbeyoğlu, Umut Kuruç, Yavuz Karamahmutoğlu

.[9]

Temel Görüşleri ve Parti Programı

HTKP'nin Merkez Komite üyesi Kurtuluş Kılçer kendisiyle gerçekleştirilen röportajda Türkiye Komünist Partisi'nin daha kitlesel, daha güçlü, daha büyük , bugünün toplumsal dinamikleriyle fazlasıyla yakınlaşan bir geleceğe yönelmesinin gerekmekte olduğunu ve Halkın Türkiye Komünist Partisi'nin partinin doğal gelişim çizgisinin devamı olduğunu iddia etmiştir. Bu çizginin partiyi ülkenin emekçileriyle, işçileriyle , kadınlarıyla, gençleriyle , Cumhuriyetçileriyle, ilericileriyle, aydınlarıyla buluşturabilecek bir çizgi olduğunu vurgulamıştır.[10]

Bir diğer Merkez Komite üyesi Erkan Baş ise, yeni kurulan Halkın Türkiye Komünist Partisi'nin önceliklerini

«  İşçi sınıfının siyaset sahnesinde olması gereken yeri alması, AKP eliyle inşa edilen gerici İkinci Cumhuriyet rejimiyle ortaya çıkan gerici ideolojik, siyasi, kültürel saldırıların püskürtülmesi, ülkemiz devrimci hareketinin tarihsel bir değeri olan ve AKP iktidarının teslim almayı başaramadığı gençlik birikiminin ve AKP iktidara tarafından her geçen gün daha fazla baskı altına alınan kadın dinamiğinin sosyalist bir hatta örgütlenmesi, Kürt yoksullarının uzun yıllara dayanan haklı mücadelesi ile sosyalist mücadele arasındaki mesafenin kapanması, Alevi emekçilerinin eşit yurttaşlık talebiyle sürdürdükleri kavganın gericiliğin kökünün tamamen kazıyacak bir siyasi hat ile buluşturulması »
şeklinde özetlemiştir.[11]

Parti Programı

Halkın Türkiye Komünist Partisi'nin parti programında insanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişinin sürdüğü, emperyalist-kapitalist sistemin ve uluslararası sermayenin, ilerici kazanımların altını oyarak, emekçileri sefalete sürükleyerek, kan dökerek ve bütün bu süreci küreselleşme adı altında özgürlüğün ve demokrasinin güvencesi olarak pazarlayarak, büyük krizini ertelediği savunulmaktadır.[12] Türkiye'nin hakim dünya düzeni içerisinde orta gelişkinlikte bir kapitalist ülke olduğu, Türkiye devriminin sosyalist karakter taşıyacağı vurgulanmıştır. Bu bağlamda,partinin emperyalizme karşı mücadeleyi, sınıflar arasında işbirliğini esas alan reformist, kapitalizm içi siyasal stratejiler çerçevesinde kavramadığı belirtilmiştir.[13]

Kürt Sorunu ve Bölgesel Siyaset

Parti programında Halkın Türkiye Komünist Partisi Türk ve Kürt emekçilerinin ortak yurtsever bir kimlik ekseninde yürütecekleri anti-­emperyalist mücadelenin ancak sosyalist devrimle zafere ulaşabileceğini; Türkiye sosyalist devrim sürecinin derinleşmesinin de anti-emperyalist mücadeleyle sağlanabileceğini savunmaktadır.[14]

Bölünme

Parti içindeki görüş ayrılıkları sebebiyle Ağustos 2015'de yapılan olağanüstü kongre sonucunda, parti yöneticilerinden 147 kişi yayınladıkları bir deklerasyonla “yollarımızı ayırıyoruz” demişlerdir. [15] Bu bölünmenin ardından "Türkiye Komünist Hareketi" partisini kurmuşlardır.

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Yargıtay Başsavcılığında ilgili kısım 21 Ekim 2014 tarihinde erişilmiştir
 2. "TKP'nin yerine Komünist Parti ve Halkın Türkiye Komünist Partisi". Radikal. July 24, 2014. http://www.radikal.com.tr/politika/tkpnin_yerine_komunist_parti_ve_halkin_turkiye_komunist_partisi-1203745. Erişim tarihi: 29 September 2014.  (Türkçe)
 3. "İki TKP, iki Merkez Komite! İşte alınan o kararlar". Aydınlık. July 14, 2014. http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/45881-iki-tkp-iki-merkez-komite-iste-alinan-o-kararlar.html. Erişim tarihi: 29 September 2014.  (Türkçe)
 4. "TKP neden bölündü?". BirGün. July 29, 2014. http://www.birgun.net/news/view/tkp-neden-bolundu/2791. Erişim tarihi: 01 October 2014.  (Türkçe)
 5. "TKP'de görüş ayrılığı aşılamadı; 2 ayrı kongre düzenlenecek". Evrensel. June 23, 2014. http://www.evrensel.net/haber/86865/tkpde-gorus-ayriligi-asilamadi-2-ayri-kongre-duzenlenecek.html#.VCst1_l_t8E. Erişim tarihi: 01 October 2014.  (Türkçe)
 6. "TKP'de çifte kongre". Cumhuriyet. July 14, 2014. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/94173/TKP_de_cifte_kongre.html. Erişim tarihi: 01 October 2014.  (Türkçe)
 7. https://www.facebook.com/turkiyekomunistpartisi12kongre/posts/777983372223353?fref=nf
 8. "Parti resmen bölündü". OdaTV. July 15, 2014. http://www.odatv.com/n.php?n=parti-resmen-bolundu-1507141200. Erişim tarihi: 01 October 2014.  (Türkçe)
 9. "TKP 12. Kongresi HTKP oldu". Gerçek Gündem. July 24, 2014. http://www.gercekgundem.com/siyaset/59045/tkp-12-kongresi-htkp-oldu. Erişim tarihi: 01 October 2014.  (Türkçe)
 10. "Halkın Türkiye Komünist Partisi ile ilk röportaj". Yön Haber. July 26, 2014. http://www.yonhaber.com/siyaset/halkin-turkiye-komunist-partisi-ile-ilk-ropor. Erişim tarihi: 01 October 2014.  (Türkçe)
 11. "TKP neden bölündü?". BirGün. July 29, 2014. http://www.birgun.net/news/view/tkp-neden-bolundu/2791. Erişim tarihi: 29 September 2014.  (Türkçe)
 12. http://www.htkp.org.tr/yonetim/UserFiles/Documents/NEWS23_12281442Parti_Programi_0.pdf
 13. http://www.htkp.org.tr/yonetim/UserFiles/Documents/NEWS23_12281442Parti_Programi_0.pdf
 14. http://www.htkp.org.tr/yonetim/UserFiles/Documents/NEWS23_12281442Parti_Programi_0.pdf
 15. HTKP bölündü