Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Halkların Uluslarası Mücadele Ligi

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Halkların Uluslarası Mücadele Ligi logosu

Halkların Uluslarası Mücadele Ligi, (İngilizce: International League of Peoples' Struggle, ILPS) Mayıs 2001’in son haftasında, 300’den daha fazla politik aktivist, köylü liderleri, profesörler, kadın aktivistler, sanatçılar, çevreciler, anti-faşist aktivistler, sendika liderleri, gençler, eski politik tutsaklar vb. katılımıyla Hollanda’da kurulan "küreselleşme" ve "IMF" karşıtı enternasyonal kitle örgütü.

25-27 Mayıs 2001 tarihinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kongre’de bütün delegeler; sohbetlerle, tartışmalarla ve demokratik seçimlerle LİG’in temel belgelerini belirlemişlerdir. [1]

Lig'in savundukları ve karşı mücadele yürüteceği alanlar

Lig, "Emperyalizm ve gericiliğin ideolojik, politik, askeri, ekonomik ve kültürel egemenliğine ve saldırganlığına karşı koymak amacıyla, dünya işçilerinin ve baskı altındaki halkların anti-emperyalist ve demokratik mücadelesini ilerleteceğini, destekleyeceğini ve geliştireceğini" beyan etmiştir. Bununla birlikte şu ilkeleri belirlemiştir; [2]

 1. Emperyalizm ve her türden gericiliğe karşı ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri ile dış saldırı ve müdahalelere karşı direnişleri destekler.
 2. Devlet şiddetine, ulusal baskıya, sınıf sömürüsüne, faşizme, ırkçılığa ve dinsel bağnazlığa karşı mücadele ederek sivil, politik,ekonomik,sosyal ve kültürel alanlarda insan haklarını savunur.
 3. Askeri işgallere, nükleer ve öteki soykırımcı silahlara karşı mücadele eder, barışı savunur.
 4. Bağımsız sendika, işçi ve emekçilerin haklarını, kitlesel işsizliğe karşı tam ücret karşılığında çalışma saatlerinin düşürülmesini savunur, düşürülen ücretlere karşı mücadele eder.
 5. Feodal ve yarı-feodal sömürü ve baskıya karşı köylülerin, tarım işçileri ve balıkçıların haklarını savunur.
 6. Kadın hakları ve her türlü cinsel ayrımcılık,sömürü ve şiddete karşı verilen mücadeleleri destekler, hakları savunur.
 7. Gençliğin ve iş hakkı için mücadele eder.
 8. Çocukların çalıştırılması ve öteki sömürü biçimlerine karşı çocuk haklarını savunur.
 9. Şövenizm ve ırkçılığa karşı yerli halkların ve milliyetlerin haklarını savunur.
 10. Öğretmen, araştırmacı ve öteki görevlilerinin haklarını savunur.
 11. Halkın sağlık hizmeti hakkı ve sağlık çalışanlarının haklarını savunur.
 12. Göçmen işçi ve mültecilerin haklarını savunur.
 13. Çevre yağmalanması ve kirletilmesine karşı mücadele eder.
 14. Genetik manüpülasyon içermeyen sağlıklı ve güvenilir besin hakkını savunur.

Dış bağlantılar

Kaynakça