Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Irkçılık

VikiSosyalizm sitesinden
(Irkçı sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Bir işletmeye sadece beyaz işçi alınacağına dair ilan ve bu ilana bakan siyahi bir kişi.
Sadece siyahilerin su içebileceğinin belirtildiği bir çeşmeden su içen bir Afro-amerikalı

Irkçılık, birey kimliğinin; insanların damarlarındaki kan tarafından ulusal ve kavimsel olarak belirlendiğini öne süren görüş.

Hakkında

İnsanların yüz biçimleri, ten renkleri, kafatası yapısı ve hatta dillerinin ön plana çıkarılarak birbirlerinden üstün ya da daha alt düzeyde olmaları gerekliliği şeklinde bir düşünce yapısını benimseyen ırkçılar çıkış noktalarını, İngiliz yayılmacılığının ve sömürgeciliğinin başlıca taraftarlarından olan Neville Chamberlain vb. 19. yüzyıl düşünürleri ve bilim insanlarının görüşlerine dayandırmaktadırlar. Nefret söylemi, ayrımcılık ve son aşamada soykırım, ırkçı düşüncenin önde gelen yöntemlerinden olup, bu yöntemlerin sonuçları, dünyanın her yerinde kıyımlara, çeşitli işkence ve uzun hapis cezalarına yol açmak olmuştur.[1]

ABDli Irkçılara göre, beyaz ırktan olmayan insanlar geri zekalı, yeteneksiz ve ahlaksızdır.[2]

Geleneksel olarak, ırkçılık, biyolojik ya da kültürel anlamda üstün olduğunu iddia ettikleri insan ırklarının diğerlerine göre etnik üstünlüğünü ve milliyetçiliği benimser, ön plana çıkarır. Tarih boyunca sadece faşist iktidarlar döneminde değil, burjuva demokrasilerinde de Ku Klux Klan örneğinde olduğu gibi ırkçılık örnekleri görülmüştür. [3]

Irkçılar; kendilerinden ve benzerlerinden başka kökenden gelenleri, daha "aşağı" seviyede olarak görürler. Hitler Nazi Almanyası döneminde Yahudi holocoustu (soykırımı) uygulamışlardır. Bu uygulama Antisemitizm'i doğurmuştur. Nazi antisemitizmi ırkçı düşüncenin şiddet kullanımını desteklemiş, insanlar laboratuvarlarda canlı deneylere tabi tutulmuş, çeşitli uluslardan yaklaşık 5,9 milyon yahudi ve "aşağı ırklardan" insanlar toplama kamplarında katledilmiştir. [4]

Günümüzde ırkçılık

Güney Afrika'da beyazların siyah ırktan olanlara karşı, Almanya'da ise Neo-Nazi'lerin göçmen işçilere karşı tutumları örnek gösterilebilir.

Son yıllarda spor karşılaşmalarında görülmekte olan ırkçılığa karşı, seyircilerin ve halkın duyarlılığının ve bilincin arttırılmasına yönelik protestolar yapılmaktadır. [5]

Türkiye'de ırkçılık

Türkiye'de Kürt halkına karşılık ırkçı hareketlerin yapıldığı görülmektedir (Bakınız: Türkiye'deki 1990‘lar Kronolojisi). Bununla birlikte 1915 Ermeni Soykırımı'nın da bir ırkçılık olduğu belirtilmektedir. [6] [7]

Türkiye'de gazetelerde yazarların belirli zamanlarda ırkçılık yapıldığı belirtilmiştir. Örneğin Vakit Gazetesi yazarlarından Hüseyin Öztürk Eurovizyon şarkı yarışmasıyla ilgili 18 Mayıs tarihli yazısına, "Ben bir Türk'üm ve Müslümanım. Bu toprakların gerçek sahibiyim, muhafazakarım, devletimi ve milletimi çok seviyorum" diye başlayan yazısı, ırkçı bir yazı olarak itham edilmiştir. [8] Ayrıca DurDe! girişimi Yılmaz Özdil'i çeşitli yazıları sebebiyle "Yılın ırkçısı" seçmiştir. [9]

Bununla birlikte Türkiye'de zaman zaman çeşitli kişilerin söylediği sözler ırkçılık ile nitelendirilmiştir. Örneğin;

1. CHP İzmir milletvekili Birgül Ayman Güler'in TBMM'de 'Anadilde Savunma Hakkı'yla ilgili kanun tasarısının görüşülmesi sırasında yaptığı, "Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz" sözleri [10],

2. Van’da meydana gelen büyük depremin ardından ATV’de “Tatlı Sert” adlı programı sunan Müge Anlı'nın “Önce taş at, polisi, askeri kuş gibi avla, sonra yardım iste. Herkes haddini bilsin." söylemi [11]

3. Habertürk spikeri Duygu Canbaş'ın Van depreminden sonra "Deprem her ne kadar Van'da da olsa hepimiz üzüldük" söylemi [12]

4. Van depreminden sonra giden yardım kolilerinin içinden kirli iç çamaşırı, kullanılmış mayo, taş, sopa, bayrak vb çıkması [13]

Ayrıca bakınız

Kaynaklar