Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Juche

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Juche anıtı

Juche, (Korece: 주체사상) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti resmî devlet ideolojisi ve ülke siyasi sisteminin temelidir. [1] Bu felsefi doktrin Kim Il-sung öğretisinin bir parçasıdır.

Hakkında

Marksist temellere dayalı Juche felsefesinin Türkçe karşılığı "Bağımsız duruş" ve "Kendi kendine yetebilme hali" olarak olarak çevrilebilir. Bağımlılığa karşı, kendi kendine yeterliliği ifade eder. Yamanmayı, dışarıdan beklemeyi reddeder. Kim İl-Sung Juche düşüncesiyle dogmatizmi yenmeyi amaçlamış, ideolojik alanda kendine yeterliğin temelini oluşturmak istemiş ve juche kavram hayatın her alanına girmiş ve etkilemiştir. [2]

Juche felsefesine göre insan, onu diğer varlıklardan ayıran yaratıcılık, akıl ve bağımsızlık özellikleri sayesinde kendini geliştirir, öğrenir ve hep ilerler. İnsan içgüdülerinin ötesinde, sadece eğitim, tartışma ve yaratıcılık deneyimleri sayesinde ilerleyebilir. [3]

Kim İl-sung, Juche'yi şu şekilde ifade etmektedir; [4]

 :"Savaş sonrası yıllarda Parti içinde ideolojik cephede verilen başlıca mücadeleler; klikçiliğe karşı ve Parti birliğini güçlendirmek için mücadele, dogmatizme karşı Juche'yi yerleştirmek için mücadele ve modern revizyonizme karşı, Marksizm-Leninizmin arılığını korumak için verilen mücadele idi. Parti birliği ve tutkunluğu için mücadele, Juche'nin yerleştirilmesi çalışmaları olmaksızın düşünülemezdi. Partimiz her zaman Marksizm-Leninizm'in temel ilkelerine sıkı sıkıya sarıldı ve aynı zamanda dogmatizmi reddeden yaratıcı tavra bağlı kaldı, Marksizm-Leninizm'i kendi tarihsel koşullar ve ulusal özelliklerimize uygun olarak uyguladı. Parti başkalarına dayanmayı reddeden, kendi gücüne dayanma ve kendi sorunlarını tamamen kendisi tarafından çözümlenmesi ruhuyla hareket ederek ve bu arada da uluslararası devrimci güçlerle olan işbirliği ve dayanışmasını sürekli olarak güçlendirerek bağımsız tavrını daima sürdürmüştür. Parti'nin değişmeyen tutumu ve çizgisi şöyledir; İdeolojide Juche (Kendi gücüne güven), politikada bağımsızlık, ekonomide kendi güçlerine güven, ulusal savunma kendini-savunma."

Uygulaması

Kim Jong-il’e göre juchenin devlet politikası olarak uygulanması aşağıdaki hususları içerir: [kaynak belirtilmeli]

  • Halk düşüncede ve siyasette özgür (chajusong), ekonomik olarak kendi kendine yeter, savunmada da kendini koruyabilecek durumda olmalıdır.
  • İzlenen siyaset halkın amaç ve isteklerini yansıtmalı ve bu yolda tüm halk devrim ve inşa süreci için seferber edilmelidir.
  • Devrim ve inşa süreçleri ülkenin içinde bulunduğu duruma uygun olmalıdır.
  • Devrim ve inşa sürecinin yapması gereken en önemli görev ise halkı ideolojik olarak birer komünist olarak şekillendirip, onları inşa süreci için seferber etmesidir.

Kaynakça

  1. Anayasa 3. madde: "KDHC insan odaklı bir dünya görüşü, insan kitlelerinin bağımsızlığı için devrimci bir ideoloji olan Juche fikrine göre yönetilmektedir." Ayrıca 5. ve 52. maddede de Juche fikrine yer verilmektedir.
  2. Başarının adı: Kürt Juche’si
  3. Juche Felsefesi ve Kim Ailesi İktidarı
  4. Kim İl Sung, Kore Devrimi Üzerine, s. 13-15, Juche ve Devrimci Dayanışma, Teori Yayınları