Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Komünizm

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Komünizm (Latince kökenli communis yani "ortak, evrensel" kökeninden türetilmiştir ))[1][2], Nihai hedefi komünist toplumun kurulması olan felsefi, toplumsal, politik ve ekonomik ideoloji ve harekettir. Üretim araçlarının ortak sahipliği ve sosyal sınıfların bulunmaması, para[3][4] ve devlet tarafından yapılandırılmamış bir sosyo-ekonomik düzen. [5][6]

Komünizm, Marksizmi, anarşizmi (anarşist komünizm) ve her ikisinde de gruplandırılmış siyasi ideolojileri içeren geniş bir düşünce sistemini içerir. Tüm bunlar, toplumun mevcut sefaletinin ekonomik sistemden ve kapitalizmden kaynaklandığını analiz eder. Marksizme göre, iki ana toplumsal sınıf vardır: işçi sınıfı - hayatta kalabilmek için çalışmak zorunda olan ve toplum içinde çoğunluğu oluşturan - Ve üretim araçlarının özel mülkiyeti ile işçi sınıfının istihdamından kazanç elde eden bir azınlık olan kapitalist sınıf. Bu iki sınıf arasındaki çatışmanın devrimi tetiklen temel çatışmadır. Bu analize göre, bu dönüşümü sağlayacak birincil unsur, üretim araçlarının toplumsal mülkiyetidir.

Hakkında

Erken Dönem Komünizmi

Komünizm terimi modern anlamda ilk kez Fransız filozof ve yazar Victor d'Hupay tarafından 1977 yılında "Projet de communauté philosophe" adlı kitabında ortaya atıldı. D'Hupay'nin bu yaşam biçimini bir "komün" (bir "ortak") olarak tanımlaması ve "komün" sakinleri arasındaki tüm ekonomik ve maddi ürünleri paylaşması için tavsiyede bulunduğu için, bu kitap komünist felsefenin temel taşı olarak görülebilir. Herkesin çalışmalarından fayda sağlayabilir ".[7]

Richard Pipes'e göre, sınıfsız, eşitlikçi bir toplum fikri ilk olarak Antik Yunan'da ortaya çıktı.[8] İran'da 5. yüzyıldaki Mazdak hareketi, soylu sınıfların ve din adamlarının muazzam ayrıcalıklarına meydan okuyarak, özel mülkiyet kurumunu eleştirerek ve eşitlikçi bir toplum yaratmaya çalıştığı için "komünist" olarak tanımlandı.[9][10]

Zaman zaman, çeşitli bölgelerde küçük komünist cemaatler de ortaya çıktı.[11] Örneğin ortaçağ Hıristiyan kilisesinde, bazı monastik cemaatler ve dini emirler, topraklarını ve diğer mülklerini halkla paylaştı (bkz. Dini ve Hıristiyan komünizm).

Komünist düşünce, 16. yüzyıl da yaşamış İngiliz yazar Thomas More'ın çalışmalarına da dayandırılabilir. Ütopya (1516) adlı tezinde More, mülkiyetin ortak mülkiyetine dayanan bir toplumu tasvir etti; yöneticileri toplumu akıl ve mantık yoluyla yönetiyordu. 17. yüzyılda komünist düşünce İngiltere'de yeniden ortaya çıktı ve burada "Kazıcılar" olarak bilinen Puritan bir dini grup arazinin özel mülkiyetinin kaldırılmasını savundu. [12] Eduard Bernstein, 1895'te yayınlanan "Cromwell and Communism" adlı eserinde, İngiliz İç Savaşı sırasında çeşitli grupların, özellikle de Diggers'ların açık komünist, tarım ideallerini benimsediğini ve Oliver Cromwell'in bu gruplara karşı tutumlarının düşmanca olduğunu savundu. Özel mülkiyet fikrinin eleştirilmesi, Fransa'daki Jean Jacques Rousseau gibi düşünürler aracılığıyla, 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı'na kadar sürdü. Daha sonra, Fransız Devrimi'nin karışıklığını takiben, komünizm bir siyasi doktrin olarak ortaya çıktı..[13]

19. yüzyılın başında, çeşitli sosyal reformcular ortak mülkiyet temelinde topluluklar kurdu. Fakat önceki birçok komünist topluluğun aksine, dini vurguyu rasyonel ve hayırsever temellere bıraktılar.[14] Onların arasında Indiana'da Yeni Uyum'u kuran Robert Owen (1825) ve takipçileri Brook Farm (1841-47) gibi ABD'de başka yerleşim birimleri organize eden Charles Fourier vardı.[14]

Modern biçiminde komünizm, 19. yüzyıl Avrupa'sındaki sosyalist hareketin sonucunda ortaya çıktı. Sanayi Devrimi ilerledikçe, sosyalist eleştirmenler kapitalizmin proletaryanın sefaletine neden olduğu tespitini yapmaya başladı. Bu eleştirmenler arasında en önde gelenleri Marx ve onun ortağı Friedrich Engels idi. 1848 yılında Marx ve Engels yeni bir komünizm tanımı önerdiler ve bu terimi ünlü broşürü Komünist Manifesto'da popülerleştirdiler.[14]

Modern Dönem Komünizmi

Rusya'daki 1917 Ekim Devrimi sonucunda, Lenin'in önderliğindeki Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiyle dünya, komünist bir partinin iktidarıyla ilk kez tanıştı. Devrimciler, iktidarı Bolşeviklerin çoğunluğa sahip olduğu Tüm Rusya Sovyet Kongresi'ne[15][16][17] devretti. Olay, Marksist hareket içinde pratik ve teorik tartışmalar üretti. Marx, sosyalizmin ve komünizmin en gelişmiş kapitalist ülkelerde kurulacağını öngördü. Bununla birlikte, Rusya, büyük ölçüde okuma yazma bilmeyen, köylülüğü çoğunluk ve endüstriyel işçileri azınlık olan Avrupa'daki fakir ülkelerden biriydi. Marx'a göre, Rusya'nın önce burjuva devrimi aşamasını yaşaması gerekirdi. [18]

Menşevikler Lenin'in kapitalizm öncesi sosyalist devrim planına karşı gelmişti. Bolşeviklerin başarısı, "Birinci Dünya Savaşı" ndaki Rus katılımına son verdi ve köylülerin toprak reformu talebine, kitlelerin kamusal arzusu olan "Barış, ekmek ve toprak" sloganlarına karşılık verdi.[19]

Lenin'in demokratik merkeziyetçiliğini takiben, Leninist partiler hiyerarşik bir temel üzerine örgütlenerek, tabanda hücre örgütlenmeleri, tepede ise partinin güvenilir ve tamamen parti disiplinine tabi olarak onaylanan elit kadrolarından oluşuyordu. [20]

Komünist hükümetler

Marksizme ideolojik olarak bağlı olduklarını ilan eden çok sayıda devlet ya bir komünist partinin tek başına veya çok sayıda farklı grubun bir çatı altında bulunduğu komünist bir partide iktidarda olmuştur. Hükümetteki komünistlerin varlığından dolayı bu ülkelere komünist devletler dense de komünizm tanımı dünya çapındaki sınıfsız toplumu tanımladığı için yanlıştır. Bu ülkeler sosyalisttir ve komünist devlet tanımının kendi içinde bir çelişki olduğu belirtilmektedir. [kaynak belirtilmeli]

Komünist hükümetler tarihsel olarak bazı karakteristik uygulamalarla anılırlar. Bunlar arasında planlı ekonomi, sanayileşme, üretim araçlarının kamulaştırılması, toprak reformu sayılabilir. Çoğu uygulamada merkezi bir devlet yapısı ile birlikte başında komünist partinin bulunduğu idari yapı bulunmaktadır.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kendisini komünist olarak tanımlayan ülke sayısında düşüş gözlenmiştir, günümüzde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Laos, Vietnam, Nepal, Küba ve Çin Halk Cumhuriyeti iktidarda komünist partinin olduğu ülkelerdir.

Ancak bir partinin veya hükümetin kendisini komünist olarak adlandırması, uyguladığı ekonomik veya sosyal politikaların aynı olması sonucunu doğurmamaktadır. Örneğin Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) iktidarda olduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde geniş bir özel sektörün gelişmesine izin verilmektedir. [kaynak belirtilmeli]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Şablon:Cite encyclopedia
 2. World Book 2008, p. 890.
 3. Principles of Communism, Frederick Engels, 1847, Section 18. "Finally, when all capital, all production, all exchange have been brought together in the hands of the nation, private property will disappear of its own accord, money will become superfluous, and production will so expand and man so change that society will be able to slough off whatever of its old economic habits may remain."
 4. The ABC of Communism, Nikoli Bukharin, 1920, Section 20
 5. The ABC of Communism, Nikoli Bukharin, 1920, Section 21
 6. George Thomas Kurian, ed. (2011). "Withering Away of the State". The Encyclopedia of Political Science. CQ Press. doi:10.4135/9781608712434. ISBN 9781933116440. http://sk.sagepub.com/reference/the-encyclopedia-of-political-science. Erişim tarihi: 3 January 2016. 
 7. Cassely, 2016 : Aix insolite et secrète JonGlez Şablon:Pp. (références Bibliothèque nationale de France)
 8. Richard Pipes Communism: A History (2001) Şablon:ISBN, pp. 3–5.
 9. The Cambridge History of Iran Volume 3, "The Seleucid, Parthian and Sasanian Period". June 11, 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20080611075040/http://www.derafsh-kaviyani.com/english/mazdak.html. Erişim tarihi: 2008-03-20. , edited by Ehsan Yarshater, Parts 1 and 2, p. 1019, Cambridge University Press (1983)
 10. Ermak, Gennady (2016). Communism: The Great Misunderstanding. ISBN 1533082898. 
 11. Lansford 2007, sayfalar 24–25
 12. "Diggers' Manifesto". 2011-07-29 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.rogerlovejoy.co.uk/philosophy/diggers/diggers3.htm. Erişim tarihi: 2011-07-19. 
 13. "Communism" A Dictionary of Sociology. John Scott and Gordon Marshall. Oxford University Press 2005. Oxford Reference Online. Oxford University Press.
 14. 14,0 14,1 14,2 "Communism." Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online.
 15. Russia in the Twentieth Century: The Quest for Stability. David R. Marples. p. 38
 16. How the Soviet Union is Governed. Jerry F. Hough. p. 81
 17. The Life and Times of Soviet Socialism. Alex F. Dowlah, John E. Elliott. p. 18
 18. Marc Edelman, "Late Marx and the Russian road: Marx and the 'Peripheries of Capitalism'"—book reviews. Monthly Review, Dec., 1984
 19. Holmes 2009, p. 18.
 20. Norman Davies. "Communism" The Oxford Companion to World War II. Ed. I. C. B. Dear and M. R. D. Foot. Oxford University Press, 2001.