Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Komsomol

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Komsomol amblemi
1933 tarihli bir komsomol posteri
Komsomol posta pulu (SSCB, 1966, sanatçı Vasiliy Zavyalov)

Komsomol, (Rusça: Комсомол, tam ad: Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи /Vsesoyuzny Leninsky Kommunistichesky Soyuz Molodyozhi, kısaltma: ВЛКСМ), Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik kolu.

Hakkında

Komsomol, Genç Komünistler Birliği'nin kısaltmasıdır. Tam adı Leninist Genç Komünistler Birliği'dir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde en etkili politik gençlik örgütüdür.

Rus Komünist Gençlik Birliği (Komsomol) adıyla 29 Ekim 1918 tarihinde kuruldu. 1924 yılında Rus Leninist Komünist Gençlik Birliği (RLKSM) adını aldı. Genç Komünist Ligi oluşumu ile bağlantılı olarak Mart 1926'da da Leninist Genç Komünistler Birliği olarak adlandırıldı.

1977 yılında Sovyetler Birliği'nde örgüte bağlı 14-28 yaş arası 36 milyon üyesi vardı. [kaynak belirtilmeli] Günümüzdeki ideolojik halefi Rusya Federasyonu Komsomol (PCM) örgütüdür.

Erkek üyelerine "Komsomolets", kadın üyelerine ise "Komsomolka" denmektedir.

Ayrıca Dünya üzerindeki çeşitli komünist partilerin gençlik kolları için de bu kavram kullanılmaktadır. Türkiye'de 13 Mart Genç Komünistler Birliği, Türkiye Genç Komünistler Birliği, Emek Gençliği, Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği gibi yapılanmalar bu örgütlenmeye örnek gösterilebilir.

Tarihi

Ekim 1918'de Tüm Rusya Kongresi delegeleri ve sendikalar tarafından genç işçileri ve köylüleri örgütleyen bir teşkilat olarak kuruldu. 1917 Şubat hareketi gençlerin siyasi faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunmuştur. Sosyalist Parti tarafından yönetilen genç üyelerin yer aldığı "Emek ve Işık" çalışma örgütleri ve diğerleri ortaya çıkmaya başladı. Bu örgüt daha sonra Petrograd Genç Bolşevik Çalışma Birliği (CCPM) adını almış ve kurumsallaşmıştır. Ekim Devrimi'nden sonra ülkenin çeşitli kentlerinde gençlerin birliğe katılma isteği ile Tüm Rusya yapısının oluşması gerekli görülmüştür. 29 Ekim 1918'de genç işçilerin ve köylülerin sendikaları olarak toplanan Tüm-Rusya Kongresi Komsomol örgütünün kurulduğunu ilan etti. [1]

İlk Komsomol rozetleri KIM (Uluslararası Komünist Gençler Birliği) merkezinde 1922 yılında ortaya çıktı. Rozet Lenin'in profilinin bulunduğu son şeklini 1945 yılında aldı.

Komsomol örgütünü başlatan ideolog Lenin'dir. Lenin'in "Gençliğin Görevleri" adlı çalışması Ekim 1920'de III Komsomol Tüm Rusya Kongresi'nde temel ideolojik belge kabul edildi ve tüm Komsomol üyelerinin okuması gereken temel kaynak oldu. Lenin, oluşturulan bu gençlik örgütününün geleceğin komünist toplumu için son derece önemli olduğunu şu sözlerle vurgulamaktadır;[2]

« :Biz Rusya'yı fakir ve hasta bir ülkeden zengin bir ülkeye dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Komünist Gençlik Birliği'mizin eğitimini, öğretimini ve teorisini işçi ve köylülerin çalışmaları ile birleştirilmesi zorunludur. Gençliğimiz kendini sadece okullara da kapatmamalı, sadece komünist kitap ve broşürleri okumayla da sınırlandırmamalıdır. Onlar sadece işçi ve köylülükle ortak çalışmaları üzerinden gerçek birer komünist olabilirler. Eğitimimiz, onların komünizm öğretisinin sonucu olan görev ve ödevlerini yerine getirebilmeleri için emekçilerin sömürenlere karşı sürdürdükleri mücadeleleri ile birleştirilmelidir. »

1930'larda Genç Komünist Ligi'nin başında Lazarus Shatskin yer aldı. Örgütün kuruluşu ve organizatörlüğünde büyük rol oynayan Şatskin, Komsomol birinci sekreteri oldu. Daha sonra Teğmen Tarkhanov örgütün yöneticiliğini üstlendi. Komsomol Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin bir yardımcı örgütü olarak partinin gelecekteki liderlerinin yetiştiği bir örgüt haline geldi. 1922 yılında Genç Komünist Ligi'nin öncülük ettiği ve onun temelini oluşturacak olan çocuk siyasi örgütü Piyonerler Birliği oluşturuldu. Bu örgüt Komsomol'un üyelerini yetiştirecek öncü teşkilatlanma oldu. İlk öncülerden NP Chaplin, daha sonra Genç Komünist Ligi Merkez Komitesi Genel Sekreteri (1924-1928) olmuştur. [3]

Komsomolun rolü

Genç Komünist Ligi, büyük ölçekli projenin uygulanması için Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından oluşturuldu. Ekim 1918 yılında, Komsomol'un 22.100 üyesi vardı. [kaynak belirtilmeli] İki yıl sonra, Komünist Gençlik Birliği III Kongresi'nde 482.000 Komsomol üyesinin iki yüz bini yabancı işgalcilere ve Beyaz Ordu'ya karşı mücadeleye katıldı. Komsomol Kültür Devrimi'nde, ulusal ekonominin inşaası, sanayileşme ve kollektifleştirme faaliyetlerinde önemli bir rol oynamıştır. [4]

1930 yılında, Genç Komünist Ligi, okuma yazması olmayanlar için iki yıllık akşam okulu oluşturulması kararını aldı. İlk dönemde üniversiteler ve teknik okullarda 3000 Komsomol üyesi 15.000 işçiye bilimsel ve teknik eğitim dersleri verdi. Komsomolun girişimiyle işçilerin teknik eğitimi konusunda önemli bir adım atıldı. 1934 yılında, öğrencilerin %48'i örgüte katılmış durumdaydı. Lenin'in "Bir insan ancak insanlığın yarattığı bütün hazineleri, bilgiyi temel alarak komünist olabilir" sözleri Komsomol için önemli kabul edildi.

1941 yılında, SSCB'de 10 milyondan fazla izci vardı. [kaynak belirtilmeli] Savaştan önce 1 milyon Komsomol üyesi "Voroshilov okları"na, 5 milyondan fazla üye askeri topografya ve diğer askeri spesiyalitelere katıldı. Bunlar Genç Muhafızlar olarak görev aldı. İşgalci Nazilere karşı mücadelede kadın ve erkek Komsomollar askeri başarılarından dolayı bir buçuk milyon madalya ile ödüllendirildi.

Sanayi, ekonomi, eğitim, bilim, kültür, sanat, spor gibi hayatın tüm alanlarında Komsomol'un muazzam bir etkisi oldu ve Sovyetler Birliği'nin en etkili kitle örgütü oldu. Her kurumun teşkilatlanmasında ve güvenliğinde kesinlikle Genç Komünist Ligi birincil örgüt oldu. Örgütün yayın organı olan Komsomolskaya Pravda gazetesi 1970'lerin başlarında 16,6 milyon tirajla sadece Sovyetler Birliği'nde değil, tüm dünyada en çok satan gazete ünvanını aldı. [kaynak belirtilmeli] Buna bağlı olarak Komsomol dergisi, Komsomol "Genç Muhafız" gazetesi de yayınlandı. Genç Komünist Ligi savaş yorgunu ülkenin restorasyonunda, bakire arazilerin tarıma açılması ve işlenmesinde, kısacası ülkenin yeniden inşaasında en etkili örgüt olmuştur.

Komsomol'un toplumsal tabanı Brejnev döneminde giderek genişledi ve 1960-1980 yıllarında ortaöğretim okullarında hemen hemen tüm öğrenciler örgüte katılmıştı. Komsomol üyeliği daha sonraki yıllarda SSCB'de genç bir vatandaşın başarılı bir kariyer yapabilmesi için gerekli vasıfları kazandığı bir örgüt haline geldi. [5]

Günümüzde

Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DNR) 2015 yılında Leninist Komünist Gençlik Birliği'nin (LKSM) kurucu kongresi düzenlendi. Böylelikle SSCB’nin resmen sona erişinden tam 24 sene sonra, ilk kez resmi bir yapıya, siyasi iktidara bağlı bir komsomol örgütü kurulmuş oldu. [6]

Kaynakça

  1. Gooderham, Peter. "The Komsomol and Worker Youth: The Inculcation of 'Communist Values' in Leningrad during NEP," Soviet Studies, s. 509
  2. N. Krupskaya, Lenin ve Halk Eğitimi, Birinci baskı s. 27
  3. Gorsuch, Anne E. “NEP Be Damned! Young Militants in the 1920s and the Culture of Civil War,” Russian Review, s. 565
  4. Gorsuch 1997, s. 573
  5. Gorsuch, Anne E. “Soviet Youth and the Politics of Popular Culture during NEP,” Social History, s. 191.
  6. 24 yıl sonra ilk Komsomol Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kuruldu