Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Marksist hümanizm

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Marksist hümanizm, Karl Marks'ın daha çok ilk yazılarıyla ilgilenir ve Marksizm'in bir dalıdır. Özellikle de Marx'ın yabancılaşma teorisini kuramsallaştırdığı 1844 Elyazmaları üzerine yoğunlaşır. Kapitalist toplumun yapısal kavrayışıyla ilgili sonraki eserleri ise ikinci plandadır. Yugoslavya kökenli Praksis Okulu bu hareketin temsilcilerinden biriydi.