Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Oligarşi

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Oligarşiyi anlatan bir karikatür

Oligarşi, sadece az sayıdan oluşan belirli bir grubun, ailenin veya sınıfın bir ülkeyi veya kurumu yönetmesi ile ortaya çıkan yönetim biçimi. Yunancadaki 'az' ve 'yönetim' kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir.

Hakkında

Oligarşik yönetimlerde sosyal ve siyasi hakların sınırlandırılır ve kamu gücünün belli bir azınlık lehine adaletsizce kullanılır. Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir. [1] Marksist siyaset bilimcileri, burjuva yönetimlerindeki en ileri demokrasilerinde bile mutlaka bir oligarşi olduğunu söylemektedir. [kaynak belirtilmeli] Bu açıdan ele alındığında, oligarşi kavramı, merkezi burjuva devletinin tüm kurumlarının küçük bir azınlığının kontrolünde olması demektir. Lenin'in burjuva otoritesini sarsmak amacıyla söylediği "Bütün iktidar sovyetlere! bu bağlamda son derece önemlidir.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C), sık sık oligarşi kelimesini Türkiye'deki yönetim biçimi için kullanmaktadır. [2] Ayrıca "Titre Oligarşi, Parti-Cephe Geliyor" şeklinde sloganlar atarak kitle eylemleri yapmaktadır. [3]

Oligarşinin geçmişi

Aristo, Yunanca kaynaklı bu kelimeyi, iyi insanlardan müteşekkil belli bir zümre idaresi için değil, kötü kişilerin zulüm ve haksız idaresi için kullanmıştır. Çünkü Aristokrasi’de, bütün aristokrat kişilerin yani, imtiyazlı, soylu sınıfın kurduğu bir nevi iktidar grubu veya partisi mevcuttur. Oligarşide ise birkaç aristokrat aile bütün yetkileri eline almaktadır. Geniş bir iktidar grubu veya partisi yoktur. Oligarşi, aristokrat idarenin daraltılmış şeklidir. [1]

Kaynakça