Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Orak ve çekiç

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Orak ve çekiç

Orak ve çekiç (☭), sosyalizmin ve komünizmin simgesidir.

Hakkında

Bir orağın çekiç üzerine çapraz olarak yatırılması ile oluşur. Bu iki simge çiftçileri ve proletaryayı sembolize eder. Bu iki simge bir araya getirilerek toplumdaki üretimin belkemiği olan sınıfların, yani çiftçilerin ve işçilerin birliği sembolize edilir. En bilinen biçimi Sovyetler Birliği’nin bayrağındaki orak ve çekicin kızıl yıldızla birlikte kullanıldığı biçimidir. Bunun dışında birçok bayrak ve amblemde kullanılmıştır.

Unicode karakter standardında "orak ve çekiç" sembolünün kodu "U+262D" (☭) şeklindedir. [1]

Orak ve Çekiç'in Tarihi

Orak ve çekiç sembolü 1917/18 yıllarında kullanılmaya başlandıysa da resmi olarak kullanılmaya 1922 yılında başlanmıştır. [kaynak belirtilmeli] Daha önce Kızıl Ordu’nun üniformalarında, madalyalarında, keplerinde vb. kullanılmıştır.

İlk başta yer alan sembollerde kılıç da bulunmakta idi. Bu kılıç devrimin arkasındaki üçüncü güç olan askerleri temsilen konulmuştu, fakat Lenin, hem bunun fazla saldırgan bir imge olduğunu düşündü, hem de kılıç imgesinin, komünist geleneğin bir parçası olmadığını belirtti ve kılıcın amblemde yer almamasına karar verildi. [2]

Orak ve Çekiç Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin armasında da yer almaktadır. (Rusça: серп и молот, serp i molot) Başlangıçta sadece Rusya Sosyalist Cumhuriyeti’nin askeri armasında ve Kızıl Ordu'nun sembolü (1918’de dizayn edilmiştir) olarak köylü ve işçilerin devletin temelini oluşturduğunu deklare etmek için kullanılmıştır. Daha sonra sembol 1923’de Sovyetler Birliği Bayrağı’nda kullanılmaya başlanmıştır. 1924’de Sovyetlerin kuruluşunu tamamlaması ile 1924’de diğer sosyalist cumhuriyetlerin bayraklarında da kullanılmıştır. Bundan önce diğer Sovyet cumhuriyetleri için sarı renkte cumhuriyetlerin isimlerinin yazıldığı bir kızıl bayrak düşünülmüştü. [kaynak belirtilmeli]

Kullanıldığı yerler

 • Sovyetler Birliği ve sovyet cumhuriyetlerinin askeri armasında orak ve çekiç kullanılmıştır. Ayrıca askeri keplerde kızıl yıldız ile kombinesinden oluşmuş versiyonları kullanılmıştır.
 • İki kanat arasına yerleştirilmiş orak ve çekiç sovyet hava yolu kuruluşu Aeroflot’un ambleminde kullanılmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra da kurum aynı logoyu kullanmaya devam etmektedir.
 • Orak ve çekiç Moskova’daki demir çelik fabrikasının adıdır.
 • Orak ve çekiç Moskova’daki Kurski İstasyonu'ndan Gorki’ye giden demiryolunda bir istasyonun adıdır ve Venedikt Erofeev’in Moskova-Petuşki romanında adı geçmektedir.
 • 1992’de Rusya’da kurulan Nasyonal Bolşevik Parti’nin bayrağı Nazi Almanyası bayrağındaki zemin üzerine yerleştirilen orak ve çekiçten oluşur [3].
 • Eski sovyet cumhuriyetlerinin Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kullanımını resmi olarak terk ettiği orak çekiç, alışılmışın dışında Rusya Federasyonu’nun Bryansk bölgesinin bayrağında yer almaktadır.
 • Transdinyester'in bayrağında ve armasında bulunmaktadır.
 • Angola'nın bayrağında orak ve çekiçin bir kombinasyonu olan yarım dişli, pala bulunmaktadır.
 • Günümüzde iktidarda olan Kore İşçi Partisi'nin bayrağında bulunmaktadır. Bununla birlikte Kore güzel yazı sanatı aleti olan fırça da aydınları (entelijensiya) temsilen eklenmiştir.
 • Komitern ve Kominform’u oluşturan komünist partiler de Çin Halk Cumhuriyeti’nin ve Sovyetler Birliği’nin liderliğinde bu simgeleri kullanılmaya başlamışlardır. Orak ve çekiç ideolojik temelleri temsiliyetteki başarısı ile Çin ya da Sovyetler’i benimsemeyen bazı komünist partiler tarafından da kullanılmış ve amblem komünizmin genel simgesi haline gelmiştir.
 • İktidarda olan Vietnam Komünist Partisi ve Laos Komünist Partisi bayraklarında orak ve çekiç bulunmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Kaynakça