Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Enternasyonalizm

VikiSosyalizm sitesinden
(Proleter enternasyonalizmi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Enternasyonalizmi temsil eden bir afiş

Enternasyonalizm, basit anlamıyla nasyonalizmin, yani milliyetçiliğin zıt anlamlısıdır. [1] İnsanların hangi etnik kökenden olursa olsun birbiri ile eşit sayılmasını gerektiğini öngörür. Enternasyonalistlere göre hiçbir ırkın diğerine bir üstünlüğü yoktur.

Marksizm ve enternasyonalizm

Marksistler "enternasyonalizm" dediğinde işçi sınıfı enternasyonalizmi'ni kast etmektedir. Çünkü işçi sınıfı tüm dünya üzerinde çıkarları ortak olan evrensel bir sınıftır ve varlığı, mücadelesinin doğası gereği enternasyonalisttir.

İşçi sınıfı enternasyonalizmi, her ülkedeki işçi sınıfının en başta kendi ülkesindeki egemen sınıf olmak üzere tüm dünya burjuvazisine karşı ortak mücadelede kendisini daima tek bir dünya işçi sınıfı ordusunun parçası olarak görmesidir. Ve bunun da en yüksek ifadesi, diğer ülkelerdeki sınıf kardeşleriyle birlikte uluslararası düzeyde örgütlenmesidir. Bu nedenle işçi sınıfı enternasyonalizmi, halkların kardeşliğinden söz etmekten, uluslararası dayanışma çağrıları yapmaktan ya da hatta ezilen "ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı"nı tanımaktan daha fazlasını ifade eder.

Bu yüzden işçi sınıfı ve ezilen dünya halkları doğaları gereği enternasyonalisttirler. Çünkü kapitalizm organik bir dünya sistemidir ve dünya çapında bir işbölümü temeline dayanır. Nasıl insan vücudunu parçalara ayırmak ve her bir parçaya sanki bunlar kendi başına bir vücutmuş gibi davranmak mümkün değilse, aynı şekilde kapitalizmi de yapay biçimde kendi kendine yeterli ulusal parçalara ayırmak mümkün değildir. Özellikle günümüzde bunu anlamak çok daha kolaydır. Örneğin uluslararası çalışan bir otomobil fabrikasındaki işçiler grev yaptığında, bu grevin başarılı olması için, o fabrikanın diğer ülkelerdeki çalışanlarının da bu greve destek vermesinin ne denli önemli olduğunu anlamak zor değildir. Basit bir grev için dahi bu böyleyken diğer tüm mücadele biçimleri için daha da fazlasının gerektiği aşikârdır. Bu nedenle işçiler uluslararası düzeyde örgütlenmeli ve uluslararası düzeyde saldıran burjuvaziye karşı aynı zeminde karşı koymalıdır. Herhangi bir ülkenin işçileri bir devrimle iktidara geldiklerinde dünyanın tüm burjuvaları birlik olup bu devrimi boğmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bunu engellemenin en etkili yolu tüm o ülkelerdeki işçilerin kendi burjuvalarına karşı mücadele etmesidir. [2]

Kaynakça