Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Sınıf mücadelesi

VikiSosyalizm sitesinden
(Sınıf savaşımı sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Proletaryayı temsil eden bir afiş.

Sınıf mücadelesi ya da sınıf savaşımı, marksist teoride ve tarih anlayışında, sınıflar arası ilişkilerde olan egemen durum. Marksist tarih anlayışına göre, sınıf mücadelesi, yalnızca belirli bir andaki toplumsal sınıflar arasındaki çatışma değil, aksine tarihin bir lokomotifidir, yani tarihsel gelişmenin ve ilerlemenin dayanağı ifadesini sınıflar arasındaki savaşımda bulur. Marx ve Engels Komünist Manifesto adlı eserde bu durumu "Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir" şeklinde açıklamışlardır. [1]

Tarihi

Sınıf mücadelesi kavramını ilk olarak Karl Marx ele almış ve 1848 yılında Friedrich Engels'le birlikte kaleme aldığı Komünist Manifesto adlı eserde bahsetmiştir. Marx'a göre, kapitalizmde üretici pozisyonda bulunan ama bu pozisyonuna karşın üretim araçlarının burjuvazinin özel mülkiyetinde olmasından dolayı sömürülen işçi sınıfının, bu sömürüden kurtulması için burjuvazinin iktidarına son vermesi ve üretim araçlarını kamulaştırması gerekmektedir. [2]

Sınıf mücadelesinde işçi sınıfı

Marksist teoride, sınıf mücadelesi açısından işçi sınıfına özel bir anlam da yüklenmiştir. Buna göre; İşçi sınıfı, sınıf mücadelesinde sınıf olarak kendi varlığını da ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Yani amaç, sınıflı toplumu devam ettirmek değil, tam aksine onu sona erdirmektir. Marx'ın ekonomi-politik düşüncelerini takip ederek söylemek gerekirse, "Proletaryanın maddi-toplumsal yapıdan kaynaklanan zorunlu bir görevidir." [2]

Lenin proletarya diktatörlüğü kurulduktan sonra sınıf mücadelesinin keskinleşeceğini şöyle anlatmaktadır; [3]

 :"Sınıfların ortadan kaldırılması sermayenin iktidarının devrilmesinden, burjuva devletin yıkılmasından, proletarya diktatörlüğünün kurulmasından sonra yok olmayan, bilakis sadece biçimleri değişen ve birçok açıdan daha da acımasızlaşan uzun süreli, zorlu, inatçı bir sınıf mücadelesinin eseri olacaktır."

Kaynakça