Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Sınıflı toplum

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Sınıflı toplum, marksist terminolojide; ilkel komünal toplumdan sonraki bütün tarih boyunca var olmuş insan toplumlarıdır. Sınıflar temelde; üretim araçlarına sahip olanlarla bu araçları kullanarak üretim yapan emekçilerden oluşur. Üretim araçlarını elinde tutanlar, yaşamak için emeğini satmak zorunda olan ve toplumun daha büyük bir kesimini oluşturan emekçi sınıfı sömürerek var olurlar. Temelde çelişkili olan bu durum sınıf çatışmasını doğurur. Toplumsal sınıfların çatışmasıysa gelişimin dinamosu olmuştur. Marksizme göre gelecekte sınıflı toplumlar ortadan kalkacak ve komünist bir dünyada daha adil ve özgür bir toplum oluşturulacaktır.[1]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça