Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Türkçe

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Türkçe, Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Yaşı, en eski hesaplara göre 8500 olan Türkçe, bugün yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dildir. Bu belgeler, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerdir. [kaynak belirtilmeli]

Türkiye Türkçesi, batıdan doğuya doğru Balkanlar, Ege Adaları, Anadolu, Kıbrıs Adası, Orta Doğu olmak üzere Avrupa ve Asya kıtalarında yazı dili ve çeşitli ağızlarıyla konuşulmaktadır. Aynı grupta yer aldığı diğer Oğuz grubu yazı dilleri de bu sahanın doğu ve güneyinde; Kafkaslar, Azerbaycan, İran, Hazar Denizi’nin güneydoğusunda konuşulmaktadır.

İstanbul ağzı

Türkiye Türkçesi yazı dilinin kaynağı olarak kabul edilir; yazı dili bu ağız temelinde oluşmuştur. Anadolu ağızlarında ve Türk yazı dillerinin bazılarında bulunan "açık e" (/ǝ/), "hırıltılı h" (/ḫ/) ve "öndamaksıl n" (/ŋ/) sesleri, İstanbul ağzı dolayısıyla yazı dilinde de yoktur. Ayrıca yine diğer Türk lehçe ve ağızlarında bulunan /q/, /w/ gibi fonemler de bulunmaz.[1]

Türkçe resmi olan ülkeler

 1. Türkiye
 2. KKTC
 3. Kıbrıs Cumhuriyeti
 4. Kosova

Dünya dilleri arasında

Dünyada en çok konuşulan 6. dildir (UNESCO). 210 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. [2]

Türkçe konuşulan ülkeler

Ülkelere göre dağılım şöyledir; [kaynak belirtilmeli]

 1. Türkiye: 70 milyon
 2. K.K.T.C: 200 bin
 3. İran: 25 milyon ( İran Azeri Türkleri )
 4. Özbekistan: 23,6 milyon
 5. Rusya’daki muhtarlıklar: 18 milyon
 6. Doğu Türkistan (Uygur Türkleri): 17,5 milyon
 7. Kazakistan: 15,9 milyon
 8. Azerbaycan: 7,6 milyon
 9. Kırgızistan: 5 milyon
 10. Türkmenistan: 4,6 milyon
 11. Almanya: 3 milyon
 12. Irak: 3 milyon
 13. Suriye: 1,5 milyon
 14. Bulgaristan: 850 bin
 15. Gürcistan: 400 bin
 16. Makedonya: 350 bin
 17. Kırım: 300 bin
 18. Gagavuz: 200 bin
 19. Avusturya: 200 bin
 20. Hollanda: 175 bin
 21. Avustralya: 150 bin
 22. Fransa: 150 bin
 23. Yunanistan: 135 bin
 24. İngiltere: 120 bin
 25. Belçika: 70 bin
 26. İsrail: 50 bin
 27. Amerika Birleşik Devletleri: 27 bin
 28. Danimarka: 25 bin
 29. Romanya: 16 bin
 30. Kanada: 10 bin
 31. İsviçre: 7,5 bin

Kaynakça