Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

VikiSosyalizm:Haftanın Kitabı

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

VikiSosyalizm:Haftanın Kitabı, VikiSosyalizm tarafından seçilen e-kitaplardan oluşmaktadır. Siz de kitap önermek için buradan öneride bulunabilirsiniz.

Bu Haftanın Kitabı

Kitabın kapağı

Engels - Komünizmin İlkeleri, 25 maddede Komünizm fikrini anlamak üzere yazılan eseridir. Bu yapıt, Komünist Birliği'nin programının hazırlanmasında, "Komünist İman Yemini Taslağı"nın ardından gelen ikinci aşamadır. Engels, bu İkinci Program Taslağı'nı Komünist Birliği'nin Paris örgütünün talimatı üzerine kaleme almıştır.

"Komünist İman Yemini Taslağı" ile kıyaslandığında, Ekim 1847 sonunda Engels tarafından yazıları Komünizmin İlkeleri'nin Komünist Birliği'nin Birinci Kongresi'nde tartışılan taslağın gözden geçirilmiş biçimi olduğu ortaya çıkmaktadır. Taslağın ilk altı maddesi tamamıyla değiştirilmiştir. Devamı...

Önümüzdeki Haftanın Kitabı

Kitabın kapağı

Marx - Gotha Programının Eleştirisi, Marx tarafından 1875'te yazılmış olan "Gotha Programının Eleştirisi", Almanya Birleşik İşçi Partisi'nin program taslağına ilişkin eleştirel notlardır.

Bu taslak ciddi yanlışlar ve Lasalcı (Lasalle) ilkelere ödünler içeriyordu. Marx ve Engels, Almanya'da birleşik bir sosyalist parti kurulması düşüncesini onaylamışlar, ama Lasalcılarla ideolojik uzlaşmaya karşı çıkmışlar ve bunu acımasızca eleştirmişlerdir. Bu yapıtında, Marx, sosyalist devrim, proletarya diktatörlüğü, kapitalizmden komünizme geçiş dönemi, komünist toplumun iki evresi, sosyalizmde toplumsal ürünün üretimi ve dağıtımı ve komünizmin bellibaşlı özellikleri, proleter enternasyonalizmi ve işçi sınıfı partisi gibi, bilimsel sosyalizmin bellibaşlı konularına ilişkin birçok düşünceleri formüle etmiştir. Devamı...

Tüm Haftanın Kitapları