Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

VikiSosyalizm:Haftanın Kitabı

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

VikiSosyalizm:Haftanın Kitabı, VikiSosyalizm tarafından seçilen e-kitaplardan oluşmaktadır. Siz de kitap önermek için buradan öneride bulunabilirsiniz.

Bu Haftanın Kitabı

Engels - Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu, Engels'in, 15-22 Kasım 1894'te yazılıp, Neue Zeit, Bd. 1. No 10, 1894-1895'te yayımlanan "Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu" başlıklı yazısı, tarım sorunu üzerine çok önemli bir marksist yapıttır.

Bu yapıtın yazılmasının dolaysız nedeni şu olay oldu: 1894 yılında, Main-üstü-Frankfurt'ta, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin, çalışmaları içinde tarım program tasarısının da incelendiği bir kongresi toplandı. Vollmar ve öbür oportünistler, tartışmalar sırasında, örneğin büyük köylülerin sosyalizme kerteli geçişi üzerine, marksizme karşıt teorileri kabul ettirmeye çalıştılar. Engels, Fransız sosyalistleri tarafından, 1892 Marsilya Kongresinde kabul edilip 1894 Nantes Kongresinde tamamlanmış bulunan tarım programlarında yapılmış yanlışlıkları düzeltmek için de başında sesini duyurmak istiyordu. Oportünistlere bazı ödünler veren Fransız sosyalistleri, böyle yapmakla marksist konumlardan beri bir ölçüde ayrılmışlardı. Engels, bu yapıtta, çeşitli köylü gurupları karşısındaki proletarya siyasasının devrimci temellerini de açıklar ve işçi sınıfının emekçi köylülük ile birliği düşününe varır. Devamı...

Önümüzdeki Haftanın Kitabı

Kitabın kapağı

Hikmet Kıvılcımlı - Diyalektik Materyalizm, Hikmet Kıvılcımlı'nın kaleme aldığı bu broşür, diyalektik materyalizmi kavramaya giriş için en temel eylemi vurgulamaktadır; olanı olduğu gibi kavrayış. Kıvılcımlı, daha sonra bu kitabın devamı olarak "Diyalektik Materyalizm Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne Değildir?" adlı derlemesi de uzun süren çalışmalar sonucunda yayınlanmıştır.

Broşürün son baskısı Derleniş Yayınları tarafından 2011'de basılmıştır. Broşürdeki tüm büyük ve küçük harfler Hikmet Kıvılcımlı'nın özgün dilbilgisi kurallamalarına göre aynen aktarılmıştır. Devamı...

Tüm Haftanın Kitapları