Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

VikiSosyalizm:Haftanın Kitabı

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

VikiSosyalizm:Haftanın Kitabı, VikiSosyalizm tarafından seçilen e-kitaplardan oluşmaktadır. Siz de kitap önermek için buradan öneride bulunabilirsiniz.

Bu Haftanın Kitabı

Kitabın kapağı

Dünya Devrim Deneyimleri

Bulgaristan'dan Vietnam'a, Çin'den Nikaragua'ya, Portekiz'den, El Salvador'a bir çok dünya devrim deneyimini anlatan eserdir.

Mücadele tarihi sadece yerel-ulusal deneyimlerden oluşmaz. Kapitalizm, doğuşundan itibaren küreseldir, bir dünya sistemidir. Onun yaratısı olarak işçi sınıfı, tarihin gördüğü en enternasyonal sınıftır. “Proletaryanın vatanı yoktur!” Dünya kapitalizmine karşı mücadelesinde proletarya, biçim olarak ulusal, öz olarak enternasyonal bir savaş yürütür. Sınıfsız-sömürüsüz bir dünya kurma işini üstlenen proletarya, bu enternasyonal görevinde, her şeyden çok kendi evrensel mücadele birikimine dayanır. Dayanmak zorundadır. Uluslararası komünist hareket, enternasyonal proletaryanın bu evrensel deneyimlerini bir araya getirmek, bu deneyimlerden süzülüp gelen mücadele araç, biçim ve yöntemlerini; strateji ve taktikleri her ülke işçi sınıflarının önüne koymakla yükümlüdür. Devrimci proletarya, savaşımının bu evrensel yönünü kendi “ulusal” koşullarıyla kaynaştıracak ve zafere ulaşmasını bilecektir. Bu çalışma Türkiye ve Kürdistan komünistlerinin mütevazı katkısı olarak görülmelidir.

Elinizdeki çalışma, kolektif bir çalışmadır ve 1999 yılında “Mücadele Birliği” dergisinde dizi olarak yayımlanmış yazıların derlenmesinden oluşmaktadır.

Devamı...

Önümüzdeki Haftanın Kitabı

Kitabın kapağı

Jack T. Murphy - Stalin

Jack T. Murphy'nin Stalin'i anlattığı kitabıdır.

Bu kitap, yeryüzünün en büyük ülkelerinden birinde dev değişiklikler yaratan, çağların en büyük insanlarından birini anlatıyor.

Stalin batı dünyasınca pek az anlaşılmış bir kişidir. Ülkemizin milyonlarca insanının yaşamı onun gerçekleştirdiği şeyler tarafından çok yakından etkilendiği halde, onun yaşamı, deneyimleri, inançları ve amaçları ülkemiz insanları için kapalı bir kutudur.

Jack Murphy, Rusya'nın sorunlarını uzun bir süre inceledi. Daha devrimin ilk günlerinde devrim önderlerinden birçoğuyla yakın ilişkisi oldu. Murphy, Stalin'in yaşamını, onun büyük ölçüde sorumlu olduğu Sovyetler Birliği'ndeki devrimci gelişmelere bağlı olarak inceledi. Dolayısıyla, bu eserde sunulan portre, gerek Stalin'in devrim içindeki rolünün, gerek devrimin gelişme sürecinin okurların gözünde açıklık kazanmasını sağlayacaktır.

Devamı...

Tüm Haftanın Kitapları