Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

VikiSosyalizm:Haftanın seçkin maddesi/Ağustos 2014

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

1. Hafta

Marx.jpg

Karl Heinrich Marx, (okunuşu: Karl Haynrih Marks) (5 Mayıs 1818 Trier - 14 Mart 1883 Londra) 19. yüzyılda yaşamış filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur. Birçok politik ve sosyal konuda fikri olmakla beraber, en çok Komünist Manifesto'nun (1848) giriş cümlesinde özetlediği tarih analiziyle tanınır: "Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir." Karl Marx ve Friedrich Engels "Komünist Parti Manifestosu" (Marx/Engels eserleri, Bölüm 1;), Marx, bütün sınıflı toplumlarda olduğu gibi kapitalizmin de kendini yok etmeye yol açacak içsel dinamikler barındırdığına inanırdı; onun düşüncesine göre, nasıl ki kapitalizm eskimiş feodalizmin yerini aldıysa, sınıfsız bir toplum olan komünizm de "devletin proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olmadığı" siyasal geçiş sürecinden sonra onun yerini alacaktır. Devamı...

2. Hafta

Tayfun Gönül, (d. 1958, İzmit - ö. 30 Temmuz 2012 İstanbul) Türkiye'nin ilk vicdani retçisi, anarşist yazar.

Türkiye insanının anarşizmi anlaması ve tanıması yönündeki yazın çalışmaları ile anarşizmin teorik altyapısını çok güzel bir şekilde anlatmış ve bu alanda tutunabilmiştir.

Anarşizm Nedir? kitabından kısa ve öz bir anarşizm tanımına ulaşılabilir. Devamı...

3. Hafta

FSLN..png

Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN), Carlos Fonseca, Tomas Borge, Silvio Mayargo önderliğinde 19 Temmuz 1979 yılında Nikaragua'da hüküm sürmekte olan Somoza diktatörlüğünü deviren devrimci örgüt.

FSLN ismini 1927 yılında ABD Deniz Piyadelerinin Nikaragua'ya müdahalesi üzerine yandaşları ile dağa çıkarak ABD karşıtı silahlı eylemler ile halkın sempatisini kazanan Augusto César Sandino'dan almaktadır. Üyeleri Sandinist olarak adlandırılır. Günümüzde Nikaragua'da iktidar partisidir. Örgüt 1979'da devrimi gerçekleştirdikten sonra ülkede kısa sürede sosyal ve ekonomik bir gelişim sağladı. Okuma yazma oranını %47'den %88'e çıkarttı. Ayrıca 90.000 yoksul aileye konut dağıtımı ve topraksız köylülere 2.000.000 (iki milyon) hektar toprak dağıtımı yapıldı. Devamı...


4. Hafta

Açlık grevi', tutsakların insanlık dışı koşullar altında, yaşamlarından başka hiçbir şeylerinin kalmadığı koşullar altında geliştirdikleri bir direniş metodudur. Herhangi bir tutum, davranış, uygulama veya olayı benimsemediğini göstermek ya da bazı isteklerini yetkili kişi veya makamlara kabul ettirmek için su, tuz ve şeker dışında vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almayarak aç kalma esasına dayanan bir protesto yöntemidir. Yemek yememe grevidir. 1991 tarihli Malta Bildirgesi'nde açlık grevi, "Zihinsel olarak ehliyetli ve kendi iradesiyle açlık grevine karar vermiş kimsenin belirli bir zaman için yiyecek ve/veya sıvı almayı reddetmesi" şeklinde tanımlanmıştır. Açlık grevi eyleminden farklı olarak, ölüm orucu eyleminde hiçbir gıda alınmaz. Genellikle açlık grevi eylemiyle sonuç alınamadığında, daha etkili bir eylem biçimi olduğu düşünülen ölüm orucu eylemine geçilir. Açlık grevleri süreli veya süresiz şekilde olabilir. Devamı