Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

VikiSosyalizm:Haftanın seçkin maddesi/Ekim 2014

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

1. Hafta

Rojava Devrimi, Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG), 19 Temmuz 2012'de Serêkaniyê'yi (Ayn el-Arap), ertesi gün Afrin ve Derik'i ele geçirmesi ardından gerçekleştirilen devrim.

Kürtler, ele geçirdikleri kentlerde yönetimi de resmen devraldıklarını duyurarak Kürt bölgelerinin yönetimini tek elde toplayan bir "yüksek komite" ile eğitim, sağlık, güvenlik alanında faaliyet gösterecek komiteler kurduklarını duyurmuşlardır.

Rojava Devrimi'nin PKK ve Abdullah Öcalan’ın yaklaşık on yıldır teorize ettiği “demokratik uluslaşmanın” ilk basamağı olduğu belirtilmektedir. Devamı...

2. Hafta

Tariş direnişi'nden bir görüntü

Tariş Direnişi Tariş Direnişi, 12 Eylül Darbesi’nden hemen önce gerçekleşen büyük işçi direnişidir. Direniş, çevresindeki diğer fabrikaları ve işçi mahallelerini de etkisi altına alarak son derece etkili olmuştur.

1979’daki seçimlerde CHP’nin hükümetten düşmesiyle, Demirel’in başkanlığında yeniden Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti kurulmuş, MHP bir kez daha iktidarın küçük ortağı olarak koalisyondaki yerini almıştı. Bu tarihten itibaren burjuvazi, güçlendirdiği bu hareketi, işçi hareketinin önünü kesmek yönünde seferber etti. Bu doğrultuda devlete bağlı kurum ve işletmelerde milliyetçi kadrolaşmaya ağırlık verdi. Burjuvazinin bu saldırılarının ilk ayaklarından biri Tariş'tir. Burjuva devlet, işçilerinin sendikal ve siyasal örgütlülük düzeyleri nedeniyle öncelik verdiği TARİŞ’e bağlı işletmeleri milliyetçi kadrolarla doldurma planını, fabrikanın yönetimine atadığı yeni genel müdürle uygulamaya koydu. Devamı...

3. Hafta

Commune de Paris barricade Place Blanche.jpg

Paris Komünü, dünya tarihinde ilk kez devlet iktidarını temsil eden proleter bir örgüttür. 18 Mart 1871'de Fransız proletaryası ayaklanarak Paris'te iktidarı ele geçirmiştir. Proletaryanın öncülüğü ile Paris Komünü, 28 Martta seçimle kurulmuştur. Bu, proletaryanın, burjuva devlet çarkını yıkmak için giriştiği ilk devrimci kalkışmadır ve tarihte ilk kez, devrilen burjuva devlet iktidarı yerine proleter bir iktidarın geçmesidir. O sırada henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış bulunan Fransız proletaryası, köylü kitleleri ile gerekli ittifaki kuramamış, karşı-devrime fazla yumuşak davranmış ve zamanında askeri bir saldırıya geçmemiştir. Böylece, güç toparlama fırsatını bulan karşı-devrim, saldırıya geçerek, ayaklanmaya katılanları vahşice kırmıştır. Paris Komünü, 28 Mayısta düşmüştür. Devamı...

4. Hafta

Orak ve çekiç

Orak ve çekiç, sosyalizmin ve komünizmin simgesidir. Bir orağın çekiç üzerine çapraz olarak yatırılması ile oluşur. Bu iki simge çiftçileri ve proletaryayı sembolize eder. Bu iki simge bir araya getirilerek toplumdaki üretimin belkemiği olan sınıfların, yani çiftçilerin ve işçilerin birliği sembolize edilir. En bilinen biçimi Sovyetler Birliği’nin bayrağındaki orak ve çekicin kızıl yıldızla birlikte kullanıldığı biçimidir. Bunun dışında birçok bayrak ve amblemde kullanılmıştır. Unicode karakter standardında "orak ve çekiç" sembolünün kodu "U+262D" (☭) şeklindedir. Devamı...