Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

VikiSosyalizm:Haftanın seçkin maddesi/Kasım 2014

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

1. Hafta

Zengin köylülerin (kulaklar) kollektif çiftliklerinden üretim malzemelerini çalmalarına karşı yapılan bir Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kollektivizasyon posteri

Kollektivizasyon, Sovyetler Birliği'nde 1929 - 1935 yılları arasında kollektif çiftliklerde ve devlet çiftliklerinde toprak ve emeği güçlendirmek için yapılan çalışmalardır.

Kollektivizasyon, kapitalist dünyada 1929‘da başlayıp 1933‘e kadar süren ekonomik krizle aynı döneme rastlamaktadır. Bu dönemde kapitalist dünyada kriz ve gerileme yaşanırken geri bir ülke olan Sovyetler Birliği 10 yılda en başta savaş sanayisinde olmak üzere tarihte eşine rastlanmayan hızda sanayileşmiştir. Devamı...

2. Hafta

Transdinyester bayrağı

Transdinyester, (Moldovca: Република Молдовеняскэ Нистрянэ / Republica Moldovenească Nistreană, Rusça: Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика {Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika} Moldova'nın kuzey doğusunda bağımsızlığını ilan eden sosyalist cumhuriyet. Transdinyester'in kendine özgü siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunmakta, bayrağında orak çekiç ve kızıl yıldız bulunmakta ve ülke SSCB'de olduğu gibi sovyet meclisleri tarafından yönetilmektedir. Devamı...

3. Hafta

Financial-crisis2.jpg

Ekonomizm, yüzyılın sonlarına doğru Rus sosyal-demokrasi hareketi içinde beliren oportünist bir eğilimde, enternasyonal oportünizmin Rusya'daki türüdür. Ekonomistler, işçi sınıfı hareketinin hedeflerini, daha yüksek ücretler, daha iyi çalışma koşulları, vb. için savaşım vermekle sınırlıyorlar, siyasal savaşımın, liberal burjuvaziye bırakılmasını savunmuşlardır. Bununla birlikte ekonomistler, işçi sınıfı partisinin önder rolü oynamasına karşıydılar. İşçi sınıfı hareketinin kendiliğindenliğini ve devrimci teorinin önemini küçültüyorlar, işçi sınıfı hareketine sosyalist bilinci getirmek üzere bir marksist partinin gereğini yadsıyorlar, yolu burjuva ideolojisine açıyorlardı. Sosyal-Demokrat Parti saflarındaki dağınıklığı, keşmekeşi, sınırlı amatörce yaklaşımı savunuyorlar, merkezileşmiş bir işçi sınıfı partisinin yaratılmasına karşı çıkıyorlardı. Devamını Oku...

4. Hafta

Akşam.jpg

Yeni Çeltek Direnişi, 12 Eylül Darbesi öncesi yükselen işçi direnişidir. İşçiler süreç içinde Yeraltı Maden-İş sendikasını kurarak "Üreten biziz, yöneten de biz olacağız!" sloganını ön planda tutmuşlardır. Fakat askeri güçler tarafından müdahale edilmiş grev ve direniş bitirilmiştir. Buna destek veren ve başlatan işçiler gözaltına alınmış ve işkencelere maruz bırakılmıştır. Direniş ile madenin yönetimi işçilerin eline geçmiş; 12 Eylül Darbesi'nden sonra işçiler toplu halde Devrimci Yol davasına dahil edilmişlerdir.

Grup Yorum, aynı yıl çıkardığı "Gel ki şafaklar tutuşsun" albümünde bu faciayı "Madenciye Ağıt" ismindeki parça ile anmıştır. Devamı...