Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

VikiSosyalizm:Yıldız

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

VikiSosyalizm yazarlarının çalışkanlıkları ve gayretleri için yıldızlar ile ödüllendirmek bir Viki geleneğidir ve büyük bir motivasyon kaynağıdır. Başarılarını takdir etmek istediğiniz bir kullanıcıyı ödüllendirmek için aşağıdaki yıldızlardan birini seçip o kişinin mesaj sayfasına eklemeniz ve niçin bu ödülü verdiğinizi belirtmeniz yeterlidir.

Ödüller hakkında bilgi almak ve hangi kullanıcıların aldığını görmek için ilgili yıldızın ismine tıklayın.

Resim Kullanım Tanım
Özgün Yıldız {{yk:Özgün yıldız|message ~~~~}} Özgün Yıldız

Bu yıldız, VikiSosyalizm'i geliştirmekte gösterdiği üstün katkılarında bulunanlara, çalışkanlığın görüldüğü ve takdir edildiğini göstermek için verilir.

Sosyalist Yıldız {{yk:Sosyalist yıldız|message ~~~~}} Sosyalist Yıldız

Bu yıldız, VikiSosyalizm'deki maddeleri sosyalizmin genel ilkelerini kullanarak geliştirenlere ve bunun için sarf ettiği yoğun emeği ödüllendirmek amacıyla verilir.

Komünist Yıldız {{yk:Komünist yıldız|message ~~~~}} Komünist Yıldız

Bu yıldız, VikiSosyalizm'deki bütün "Sosyalizm" ve "Komünizm" konuları kapsayan maddelerin tüm insanlık tarihi boyunca gelişmesini çok boyutlu anlatan, tarihi gerçekler ile konunun kapsamını artıran ve Marksizm'i ilgilendiren tanımlamalara katkı sunan kişileri ödüllendirmek amacıyla verilir.

İşçi Yıldızı {{yk:İşçi yıldızı|message ~~~~}} İşçi Yıldızı

Bu yıldız, VikiSosyalizm'de işçi sınıfı ile ilgili konularda katkılar sunan ve tüm dünyadaki güncel işçi sorunları, iş cinayetleri, sendikal hak gaspları, grevleri, yürüyüşleri vb. hakkında bilgiler veren kişileri ödüllendirmek amacıyla verilir.

Çalışkan Yıldızı {{yk:Çalışkan yıldızı|message ~~~~}} Çalışkan Yıldızı

Bu yıldız, VikiSosyalizm'i geliştirmekte gösterdiği üstün çalışkanlık azmini gösterenleri ödüllendirmek amacıyla verilir.

Küçük Yıldız {{yk:Küçük yıldız|message ~~~~}} Küçük Yıldız

Bu yıldız, kaliteli küçük değişiklikler yapanlara verilen bir ödüldür. Küçük değişiklikler sık sık gözden kaçsalar da VikiSosyalizm'e çok önemli ve gerekli katkılardandır.

Yorulmaz Paylaşımcı Yıldızı {{yk:Yorulmaz paylaşımcı yıldızı|message ~~~~}} Yorulmaz Paylaşımcı Yıldızı

Bu yıldız, yorulmak bilmeden VikiSosyalizm'e "kaliteden ödün vermeden" katkı sunan yazarlara verilir.

Fotoğrafçının Yıldızı {{yk:Fotoğrafçının Yıldızı|message ~~~~}} Fotoğrafçının Yıldızı

Bu yıldız, maddelere eklediği kaliteli fotoğraflarla dikkat çeken yetenekli yazarlara verilir.

Çeviri Yıldızı {{yk:Çeviri yıldızı|message ~~~~}} Çeviri Yıldızı

Bu yıldız, VikiSosyalizm'e üstün çeviri emeğiyle yardımcı olan herhangi bir yazara verilebilecek bir ödüldür.

Okuyucu Yıldızı {{yk:Okuyucu yıldızı|message ~~~~}} Okuyucu Yıldızı

Bu yıldız, basılmış çeşitli kitaplardan alıntılar yaparak VikiSosyalizm'e katkı sağlayan yazara verilen bir ödüldür.

Esperanto İletişim Yıldızı {{yk:Esperanto İletişim yıldızı|message ~~~~}} Esperanto İletişim Yıldızı

Bu yıldız, kullanıcılar arasında bol diyalog kuran, onlara yardımcı olan ve sıklıkla iletişime geçen yazarlara verilmektedir. Esperanto konusundan ilham alınarak dizayn edilmiştir.

Gece Yıldızı {{yk:Gece yıldızı|message ~~~~}} Gece Yıldızı

Bu yıldız, VikiSosyalizm'e katkı sunmak için gece uykusundan fedakarlık yapan ve gece saatlerinde metinler oluşturan yazarlara verilen bir ödüldür.

Ekip Çalışması Yıldızı {{yk:Ekip Çalışması yıldızı|message ~~~~}} Ekip Çalışması Yıldızı

Bu yıldız, birden fazla kullanıcı belirli bir maddeyi ya da kategoriyi iyileştirmek için birlikte çalıştığı zaman verilir.

Şablon Yıldızı {{yk:Şablon yıldızı|message ~~~~}} Şablon Yıldızı

Bu yıldız, tasarladığı veya geliştirdiği şablon ve künyeler ile VikiSosyalizm'e önemli katkılar yapan yazarlara verilir.

Kullanıcı Sayfası Yıldızı {{yk:Kullanıcı Sayfası yıldızı|message ~~~~}} Kullanıcı Sayfası Yıldızı

Bu yıldız, kullanıcı sayfalarını geliştirmek için ekstra zaman harcayan ve tasarım, içerik veya yazım açısından güzel bir kullanıcı sayfasına sahip olan kişilere verilir.

Felsefe Yıldızı {{yk:Felsefe yıldızı|message ~~~~}} Felsefe Yıldızı

Bu yıldız, felsefe alanında katkılar yapan, metinlerinde felsefik konulardan alıntı yaparak bilgiler veren ve bu katkılarıyla okuyucuların çok boyutlu düşünmesini sağlayan kişilere verilir.

Müzik Yıldızı {{yk:Müzik yıldızı|message ~~~~}} Müzik Yıldızı

Bu yıldız, özellikle müzik konularında VikiSosyalizm'e kaliteli maddeler sağlayan kişilere verilir.

Sanat Yıldızı {{yk:Sanat yıldızı|message ~~~~}} Sanat Yıldızı

Bu yıldız, özellikle sanat ile ilgili konularda kaliteli katkılarda bulunan kullanıcıya verilir.

Biyografi Yıldızı {{yk:Biyografi yıldızı|message ~~~~}} Biyografi Yıldızı

Bu yıldız, kişilerin biyografilerini hazırlamada emek harcayan kullanıcıya verilir.

Sovyetler Birliği Yıldızı {{yk:Sovyetler Birliği Yıldızı|message ~~~~}} Sovyetler Birliği Yıldızı

Bu yıldız, Sovyetler Birliği hakkında az bilinenleri konu edinen ve bu yönde kaliteli maddeler oluşturan kullanıcıya verilir.

Çin Halk Cumhuriyeti Yıldızı {{yk:Çin Halk Cumhuriyeti Yıldızı|message ~~~~}} Çin Halk Cumhuriyeti Yıldızı

Bu yıldız, Çin Halk Cumhuriyeti hakkında az bilinenleri konu edinen ve bu yönde kaliteli maddeler oluşturan kullanıcıya verilir.

Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Yıldızı {{yk:Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Yıldızı|message ~~~~}} Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Yıldızı

Bu yıldız, Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti hakkında az bilinenleri konu edinen ve bu yönde kaliteli maddeler oluşturan kullanıcıya verilir.

Özel Yıldız: 2000 {{yk:Özel Yıldız: 2000|message ~~~~}} Özel Yıldız: 2000

Bu yıldız, VikiSosyalizm'e 2000. maddeyi ekleyen ve Sosyalizm'in ilk online ansiklopedisine yaptığı sayısız katkıdan dolayı kişiye özel olarak verilmiştir.