Haftanın Seçkin Maddesi


Yağma sırasında çekilmiş bir fotoğraf

6-7 Eylül Olayları, 6 Eylül 1955 günü başlayan, başta İstanbul olmak üzere, İzmir ve Adalar’da Rumlara ve diğer gayrimüslimlere karşı oluşan linç ve yağma hareketi.

İki gün boyunca devam eden olaylarda birçok gayrimüslim yaralanırken, yaşamını yitirenler oldu. Maddi hasar ise çok büyük boyutlardaydı. Kalabalık güruhun önüne çıkan tüm dükkânlar, kiliseler yağmalanmıştı. Devletin kolluk kuvvetleri önceden haberdar oldukları halde herhangi bir müdahalede bulunmadan olayları izlemekle yetindiler. Olayların ardından birçok Rum ve gayrimüslim, sahip oldukları her şeyi geride bırakarak yaşadıkları alanları terk etmek zorunda kaldılar. 1924 yılında 1 milyon olan İstanbul nüfusunun 280 bini Rum’du. Bu etnik temizlik sona erdiğinde İstanbul’da kalan Rum nüfusu 1500-2000’di. Devamını oku...

Haftanın Kitabı


Kitabın kapağı

Georges Politzer - Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Georges Politzer'in materyalizmi ve marksizmi anlattığı ünlü eseridir.

SIK SIK şöyle denir: Georges Politzer her şeyden önce Gülüştür. Meydan okumanın Gülüşü; başkaldırmanın değil, devrimcinin Gülüşü; anarşistin değil, tarihin mahkumiyet hükmünden kurtulmak için eski dünyanın güçleriyle açıkça alay eden marksistin Gülüşü. Zincirler içinde, Pucheu'nün karşısında, Gestaponun işkenceleri içinde bile, galip gelenin Gülüşü; infaz mangasının karşısında, galip gelenin Gülüşü.

Georges Politzer, 1903'te doğmuştu. Macaristan'ın kuzeyindeki küçük bir kentte, Navyvarod'da dünyaya gelmişti; ama, 17 yaşında, gerici bir iktidarın eline düşen babasına kıymış olan bu ülkeyi terketmek zorunda kalmıştı. Fransa'yı seçmişti; zekasının ve yüreğinin yaptığı bir seçimdi bu; çünkü tepeden tırnağa Fransızdı. Fransız esprisinin pırıltılarını kimse ondan daha iyi anlatmamıştır. Fransız dilini, baba ocağında, Voltaire'i ve Diderot'yu okuyarak öğrenmiştir; ve Quartier Latin'de felsefe hocalığına dek bütün unvanları kazanmak için topu topu beş yıl geçirmiştir. Devamı...


Bunları biliyor musunuz?


  • Friedrich Nietzsche'nin 3 Ocak 1889 tarihinde zihinsel çöküş yaşadığını 25 Ağustos 1900'da inme sonucu öldüğünü...
  • Yılmaz Güney'in “Yol” filminin İs­pan­ya’da ilk kez gös­te­ri­me gir­me­si ne­de­niy­le ya­ptığı konuş­mada "Bu­gün ül­kem as­ke­ri fa­şist dik­ta­tör­lük al­tın­da­dır. Fa­şiz­min ne ol­du­ğu­nu siz­le­re an­la­ta­cak de­ği­lim. Bi­li­yo­rum ki acı çe­ken her halk, acı çe­ken halk­la­rın di­li­ni iyi an­lar. Bi­raz son­ra iz­le­ye­ce­ği­niz “Yol,” hal­kı­mın yü­rek­le­ri sar­san çığ­lı­ğı­nı siz­le­re du­yu­ra­cak­tır. Bu se­se ku­lak ve­rin! Bu ses iki hal­kı bir­bi­ri­ne da­ha da ya­kın­laş­tı­ra­cak­tır. Bu­na ih­ti­ya­cı­mız var." dediğini...
  • Şair ve yazar Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Maraş'ta başladığı öğretmenlikten siyasi eylemde bulunduğu gerekçesiyle atıldığını, tutuklandığını, daha sonra 1955-1960 yılları arasında Sivas'ta arzuhalcilik, tabela ve portre ressamlığı ve inşaat işçiliği yaptığını...
  • "Beni radyasyon değil , Türkiye'deki sistem kanser etti" diyen Kazım Koyuncu'nun 34 yaşında akciğer kanseri sebebiyle vefat ettiğini...
  • 26 Ağustos 1999'da, TBMM tarafından PKK'ye karşı oluşturulan, "Eyleme katılmayanların, silahını bırakıp teslim olmaları ve itiraflarıyla suç işlenmesine engel olmaları koşuluyla" ceza almamalarını öngören Pişmanlık Yasası'nın çıkarıldığını...


Tarihte bugün


Olaylar
  • 1937 - Guernica Bombardımanı: General Franco'ya yardım amacıyla Hitler'in talebiyle bazı gönüllü havacıların İspanya'nın Bask bölgesindeki Guernica kentini bombalaması.
  • 1941 - Nazi orduları Atina'yı ele geçirdi.
  • 1951 - İstanbul Edirnekapı'da bir mezarlıkta ayin yapan 26 nakşibendi yakalandı.
  • 1971 - 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Adalet Bakanı İsmail Arar, gazetecilerin "Bir isyan mı var?" sorusunu cevapsız bıraktı. Bir ay süreyle sıkıyönetim ilan edilen iller şunlar: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Sakarya ,Siirt, Zonguldak.
Sevgi Soysal
Nelson Mandela


Doğumlar

Ölümler


Başka dilde oku