Haftanın Seçkin Maddesi


Enternasyonalizmi temsil eden bir afiş

Enternasyonalizm, basit anlamıyla nasyonalizmin, yani milliyetçiliğin zıt anlamlısıdır.

Marksistler "enternasyonalizm" dediğinde işçi sınıfı enternasyonalizmi'ni kast etmektedir. Çünkü işçi sınıfı tüm dünya üzerinde çıkarları ortak olan evrensel bir sınıftır ve varlığı, mücadelesinin doğası gereği enternasyonalisttir. İşçi sınıfı enternasyonalizmi, her ülkedeki işçi sınıfının en başta kendi ülkesindeki egemen sınıf olmak üzere tüm dünya burjuvazisine karşı ortak mücadelede kendisini daima tek bir dünya işçi sınıfı ordusunun parçası olarak görmesidir. Ve bunun da en yüksek ifadesi, diğer ülkelerdeki sınıf kardeşleriyle birlikte uluslararası düzeyde örgütlenmesidir. Devamını oku...

Haftanın Kitabı


Kitabın kapağı

Engels - Anti-Dühring, Friedrich Engels'in Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wiessenschaft, Anti-Dühring, 1878 adlı yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (Anti-Dühring, M. E. Dühring bouleverse la science, Editions Sociales, Paris 1973) Türkçe'ye çevirdi ve kitap, Anti-Dühring — Bay Eugen Dühring Bilimi Altüst Ediyor adı ile Sol Yayınları tarafından Nisan 2003 (Birinci Baskı: Mart 1975; İkinci Baskı: Mart 1977; üçüncü Baskı: Ekim 1995) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı. Devamı...


Bunları biliyor musunuz?


  • Ekim Devrimi'nden sonra Bolşevizm'in etkisiyle 1918 yılında Sosyalist Müslüman Doğu Halklar Kurultayı'nın ardından sürgündeki askerler ve Türkiye'deki gruplarla birlikte 10 Eylül 1920 tarihinde Bakü'de yapılan kongre ile Türkiye Komünist Fırkası'nın kurulduğunu...
  • 12 Eylül Darbesi sonucunda resmi sonuçlara göre 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiğini, 210 bin davada 230 bin kişinin yargılandığını, 7 bin kişi için idam cezası istendiğini, 517 kişiye idam cezası verildiğini ve bunlardan 50'sinin asılarak idam edildiğini...
  • Ünlü şair Turgut Uyar'ın Askeri Memurlar Okulu’ndan mezun olduğunu, bir süre Kars'ta görev yaptıktan sonra, Samsun'un Terme ilçesinde çalıştığını, 1954'te Ankara'ya atandığını, dört yıl sonra askeri memurluk görevinden istifa ederek SEKA'ya girdiğini ve buradan emekli olduğunu...
  • Eski Türkiye Devrimci Komünist Partisi'nin kadrolarının ve taraftarlarının günümüzde Emek Partisi'nin kadrolarını oluşturduğunu...
  • Türkiye'deki sosyalist hareketlerin içinde "Kemalizm" ve "Ulusal sorun" konularında ilk kopuşun İbrahim Kaypakkaya'nın tezleri doğrultusunda olduğunu...


Tarihte bugün


Olaylar
Yusuf Küpeli
Hüseyin Cevahir

Doğumlar

Ölümler


Başka dilde oku