Haftanın Seçkin Maddesi


Tariş direnişi'nden bir görüntü

Tariş Direnişi Tariş Direnişi, 12 Eylül Darbesi’nden hemen önce gerçekleşen büyük işçi direnişidir. Direniş, çevresindeki diğer fabrikaları ve işçi mahallelerini de etkisi altına alarak son derece etkili olmuştur.

1979’daki seçimlerde CHP’nin hükümetten düşmesiyle, Demirel’in başkanlığında yeniden Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti kurulmuş, MHP bir kez daha iktidarın küçük ortağı olarak koalisyondaki yerini almıştı. Bu tarihten itibaren burjuvazi, güçlendirdiği bu hareketi, işçi hareketinin önünü kesmek yönünde seferber etti. Bu doğrultuda devlete bağlı kurum ve işletmelerde milliyetçi kadrolaşmaya ağırlık verdi. Burjuvazinin bu saldırılarının ilk ayaklarından biri Tariş'tir. Burjuva devlet, işçilerinin sendikal ve siyasal örgütlülük düzeyleri nedeniyle öncelik verdiği TARİŞ’e bağlı işletmeleri milliyetçi kadrolarla doldurma planını, fabrikanın yönetimine atadığı yeni genel müdürle uygulamaya koydu. Devamı...

Haftanın Kitabı


Ekim Dersleri kitabının kapağı

Troçki - Ekim Dersleri

Troçki'nin 15 Eylül 1924'de yayınladığı kitaptır. Bu kitap daha sonra Türkiye'de sürgündeyken kaleme alacağı Rus Devrimi Tarihi kitabı kadar kapsamlı bir eser olmamasına rağmen, kitabın ağırlık noktasını parti önderliğinin devrimci durumdaki taktikleri kitleleri nasıl devrime sürükleyeceği konusundaki tartışmalar teşkil etmektedir. Troçki burada, 1917 Ekim Devrimi sırasında Bolşevik parti içindeki sağ kanadın hatalarını ele alarak 1923 Alman Devrimin'deki hatalarla benzerlik kurmaktadır.

Devamı


Bunları biliyor musunuz?
Tarihte bugün


Olaylar
Olof Palme

Ölümler


Başka dilde oku