Haftanın Seçkin Maddesi


Mao Zedong, Çin Devrimi'ni ilan ederken, 1 Ekim 1949

Çin Devrimi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ile sonuçlanan, 1934'te imparatorluk içinde başlayan, Çin-Japon Savaşı ve II. Dünya Savaşı'nı da içine alarak 1949 yılında sonuca ulaşan Mao Zedong önderliğinde gerçekleşen halk devrimi.

Çin’de burjuvaziyi iktidara taşıyan ilk devrim (1911 Devrimi) başarıya ulaşır. Bu, bir burjuva devrimidir. Ama bu devrim feodalizm ve emperyalizmin hakimiyetini kıramaz. Bu nedenle de bu tarihte başlayan burjuva-demokratik devrim sürecinin tamamlanması çeşitli aşamalardan geçerek emperyalizm ve feodalizmin hakimiyetinin kırıldığı 1949 devrimine kadar sürecektir.

1911 Devrimi'nden sonra, proletarya da siyaset sahnesinde görünmeye başlar. Bu hareketin güçlenmesine 1921’de Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kuruluşu kanıt gösterilir ve Çin’de 1921’den sonraki devrimlere ÇKP’nin temsil ettiği Çin proletaryası önderlik etmiştir. Devamını oku...

Haftanın Kitabı


Kitabın kapağı

Marx - Gotha Programının Eleştirisi, Marx tarafından 1875'te yazılmış olan "Gotha Programının Eleştirisi", Almanya Birleşik İşçi Partisi'nin program taslağına ilişkin eleştirel notlardır.

Bu taslak ciddi yanlışlar ve Lasalcı (Lasalle) ilkelere ödünler içeriyordu. Marx ve Engels, Almanya'da birleşik bir sosyalist parti kurulması düşüncesini onaylamışlar, ama Lasalcılarla ideolojik uzlaşmaya karşı çıkmışlar ve bunu acımasızca eleştirmişlerdir. Bu yapıtında, Marx, sosyalist devrim, proletarya diktatörlüğü, kapitalizmden komünizme geçiş dönemi, komünist toplumun iki evresi, sosyalizmde toplumsal ürünün üretimi ve dağıtımı ve komünizmin bellibaşlı özellikleri, proleter enternasyonalizmi ve işçi sınıfı partisi gibi, bilimsel sosyalizmin bellibaşlı konularına ilişkin birçok düşünceleri formüle etmiştir. Devamı...


Bunları biliyor musunuz?
Tarihte bugün


Olaylar
İnsan Hakları Derneği'nin logosu

Doğumlar

Ölümler

Tezer Özlü

Başka dilde oku